Protipožiarna guľa ELIDE FIRE automaticky uhasí oheň počas vašej neprítomnosti

Protipožiarna guľa ELIDE FIRE v akcii, zdroj: pozary.czDenne sa stretávame s prípadmi, ako tragicky môže skončiť spoliehanie sa na vlastné šťastie v oblasti protipožiarnej ochrany. Či už počiatočná iskra vznikla zo sviečky, z cigarety  alebo z elektrických rozvodov. Požiar nás v priebehu okamihu dokáže pripraviť o to najcennejšie, v lepšom prípade len o strechu nad hlavou. Nie je ľahostajnosť k protipožiarnej ochrane zbytočným hazardom so svojím životom a s osudom svojich blízkych?

Automatický hasiaci prostriedok – protipožiarna guľa ELIDE FIRE je najjednoduchší a najefektívnejší spôsob ako minimalizovať riziko vzniku požiaru a zároveň vzniknutému ohňu účinne čeliť. Univerzálne použitie a revolučne jednoduchý princíp znamenajú istotu, že v horúcich chvíľach sa na ELIDE FIRE môžete okamžite spoľahnúť.

Jednoduché použitie a aktívna bezpečnosť
ELIDE FIRE slúži ako nepretržitý dohľad nad rizikovými miestami. V prípade ich vzplanutia sa prostriedok sám aktivuje a vznikajúci požiar uhasí v zárodku bez vašej prítomnosti alebo ELIDE FIRE stačí v prípade požiaru len hodiť do ohňa. Prostriedok sa pri kontakte s otvoreným ohňom aktivuje a plamene spoľahlivo uhasí.

Okamžité varovanie
Pri vzniku požiaru sa ELIDE FIRE sám aktivuje, vznikajúci požiar v zárodku uhasí a v neposlednom rade ELIDE FIRE pri aktivovaní vydá zvuk o sile 120 – 140 dB, a tým vás upozorní na nebezpečenstvo. Neškodí Vášmu sluchu.

Prakticky na všetko
ELIDE FIRE efektívne a okamžite hasí požiare pevných látok, horľavých kvapalín, horľavých plynov a elektrických zariadení (požiare typu A*, B*, C*, E* ).

Naozaj pre každého
ELIDE FIRE má tvar gule a váži len 1,4 kg. Preto manipuláciu zvládnu i deti, ženy a seniori.

Ďaleko od nebezpečia
ELIDE FIRE možno použiť z bezpečnej vzdialenosti niekoľkých metrov. Preto pri hasení nie je nutné byť blízko ohrozenia.

Bez ohrozenia zdravia a majetku
ELIDE FIRE neohrozuje zdravie človeka, životné prostredie a nepoškodzuje hasené predmety. Po použití stačí prášok jednoducho povysávať.

Garantovaná použiteľnosť 5 rokov
ELIDE FIRE má garantovanú životnosť 5 rokov. Počas tohto obdobia nevyžaduje ďalšie náklady na servis a kontroly.

5 plus pre ELIDE FIRE:

  • žiadne obavy zo spánku – stráži permanentne 24 hodín
  • žiadne komplikované ovládanie – stačí len hodiť
  • žiadne ohrozenie pri hasení – hádže sa z bezpečnej vzdialenosti
  • žiadny servis a iné náklady – má 5 rokov garantovanú funkčnosť
  • žiadne škody po hasení – neničí hasené predmety

ELIDE FIRE hasí vo Vašej neprítomnosti a ak ste prítomní, stačí ho hodiť do ohňa. „K tragédii stačí iskra, k istote stačí ELIDE FIRE"

Zdroj článku: 
Sekcia: