Program konferencie iDEME Bratislava 2019

Pozývame Vás v utorok 25. júna 2019 na odbornú konferenciu o informatizácii verejnej správy iDEME Bratislava ’19 (Informatizácia až po dediny a mestá). Ide už o 12. ročník podujatia, ktorého sa tradične zúčastňuje takmer 200 návštevníkov predovšetkým z verejného sektora, dodávateľov a poskytovateľov služieb IKT.

Konferenciu iDEME organizuje občianske združenie Partnerstvá pre prosperitu (PPP) v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), Ministerstvom dopravy a výstavby SR, s podporou Európskych štrukturálnych a investičných fondoch OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. Jej cieľom je predstaviť aktuálne trendy v budovaní elektronických služieb verejnej správy, realizáciu a prípravu eGovernment projektov na Slovensku. Špecifická pozornosť je venovaná financovaniu týchto projektov s využitím štrukturálnych fondov EÚ. Na podujatí sa bude diskutovať o aplikáciách IKT a využití internetu v štátnej správe, regiónoch, mestách, obciach, v prospech občanov a pre rozvoj informačnej spoločnosti v rôznych sektoroch ekonomiky.

Program konferencie:

08:30 Registrácia účastníkov a ranná káva
09:00 Otvorenie – Milan Ištván, prezident PPP

Blok: Informatizácia spoločnosti
09:15 Silný tím pre moderné Slovensko – Jaroslav Kmeť, generálny riaditeľ sekcie informačných technológií verejnej správy, ÚPVII
09:40 Predstavenie stratégie rozvoja štátneho IT – Peter Ďurica, generálny riaditeľ, Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
10:00 Pokrok v implementácii PO7 OPII „Informačná spoločnosť“ – Erna Dohnáliková, generálna riaditeľka sekcie sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti, ÚPVII
10:20 Príprava programového obdobia EÚ 2021-2027 – Denisa Žiláková, generálna riaditeľka sekcie CKO, ÚPVII
10:40 prestávka na kávu

Blok: Kybernetická bezpečnosť
11:00 Odhalenie Cyber hrozieb – Filip Mikuš, Security Specialist, Aliter Technologies
11:25 Aby vás infikované koncové zariadenie nestálo hlavu – Peter Mesjar, Cyber Security CSE, Cisco Systems Slovakia
11.50 Zrýchlite svoju sieť pomocou bezpečného SD-WAN riešenia – Peter Kočík, System Engineer at Fortinet, FORTINET
12:15 Aktivity ÚPVII v oblasti kybernetickej bezpečnosti – Jan Majtan, generálny riaditeľ sekcie kybernetickej bezpečnosti, ÚPVII
12:40 obed

Blok: Práca s dátami
13:30 Dátová analytika pre neanalytikov – Jozef Šuran, Presales Manager, SAP Slovensko
13:50 “GO” Ochrana a správa osobních dat v souladu a v praxi – Martin Trávníček, riaditeľ SEVITECH CZ, SEVITECH
14:10 Geoprostorová řešení pro chytrá města, regiony i organizace – Jakub Svatý, Country Manager, HEXAGON, Vladimír Špaček, Senior PreSales Consultant HEXAGON
14:30 Automatizácia riadenia udalostí v prostredí verejnej správy – Peter Balco, Solution Design Architect, Atos IT Solutions and Services
14:50 prestávka na kávu
15:05 Digitálne dvojča verejnej správy SR – Rastislav Ďurica, CEO, BiZZdesign Central Europe
15:20 Dátová revolúcia – Milan Andrejkovič, vedúci oddelenia Dátovej kancelárie, ÚPVII
15:40 Mesto Prešov žije dátami: trendy, príležitosti a výzvy pre využitie dát v mestách – Matúš Vencúrik, informatik, Mesto Prešov, Mariana Hurná, koordinátorka IT, Mesto Prešov, Dagmar Bošanská, predseda o.z. Futuristiq
15:55 Open Data a povinné zverejnovanie efektívnejšie – Ondrej Vrábel, finalista Junior Internet 2015-2019
16:10 Tombola

16:20 – Na čašu vína na záver konferencie pozýva FORTINET

Konferenciu moderuje Gabriela Marchevská z TA3.

Striebornými partnermi iDEME 2019 sú spoločnosti Aliter Technologies, Cisco Systems Slovakia a Fortinet, partnermi sú Atos IT Solutions and Services, BiZZdesign Central Europe, HEXAGON, SAP Slovensko a SEVITECH. Sponzormi sú Microcomp a QBSW. Vystavovať bude firma GOPAS SR.

Registrácia na konferenciu je možná do 21. júna 2019 alebo do vyčerpania kapacity len prostredníctvom on-line formulára.

Zdroj obrázkov: