Prihlás sa na 13. ročník súťaže Junior Internet v rámci Európskeho roku kultúrneho dedičstva

Logo súťaže Junior Internet, zdroj obrázka: juniorinternet.skZbystrite pozornosť mladí blogeri, či youtuberi, programátori webových stránok, vývojári mobilných aplikácií, grafickí dizajnéri, ale aj copywriteri a textári! Máte šancu stať sa internetovou osobnosťou. Príďte sa inšpirovať na 13. ročník súťaže Junior Internet. Rok 2018 je vyhlásený za Európsky rok kultúrneho dedičstva. Vďaka technológiám a internetu máme k výsledkom práce doterajších generácií oveľa lepší prístup než kedykoľvek predtým.

Súťaž, ktorú organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku, je určená žiakom základných a stredných škôl do 20 rokov, ktorí nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie. Prihlásiť sa môže individuálny súťažiaci alebo kolektív v maximálnom zložení troch autorov, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu webových stránok, programovanie, internetovú grafiku a dizajn, písanie textov a blogov na webe, tvorbu mobilných a internetových stránok so vzdelávacím obsahom.

vľavo Vasil Hatala – víťaz JuniorDESIGN starší žiaci a absolútny víťaz súťaže Junior Internet 2017, zdroj obrázka: Miloslav Ofúkaný

Súťažné kategórie:

  • JuniorAPP – prihlasovanie mobilných aplikácií pre tablety a smartfóny.
  • JuniorBLOG – prihlasovanie vlastných blogov, fotoblogov, videoblogov, teda stránok/kanálov, kde sa nachádza jedinečný autorský obsah bez ohľadu na tému. Na rozdiel od kategórie JuniorWEB sa primárne nehodnotí vývojová/programátorská časť, ale obsah a forma.
  • JuniorDESIGN – prihlasovanie vytvorených digitálnych grafických prác, plagátov, kresieb, dizajn manuálov, koláží a akýchkoľvek iných elektronických grafických prác, umiestnených na internete.
  • JuniorLEARN – kategória pre weby a aplikácie poskytujúce vzdelávací obsah, weby škôl, miest, obcí, prípadne regiónov.
  • JuniorTEXT – prihlasovanie textov na vyhlásenú tému pre školský rok 2017/2018: Kultúrne dedičstvo Európy. Literárny útvar je ľubovoľný. Rozsah súťažného textu má predpísaných minimálne 1000 znakov a musí byť umiestnený na internete s uvedením jeho autora.
  • JuniorWEB – prihlasovanie vlastných webových stránok, webových aplikácií, vlastných vyvinutých/naprogramovaných CMS, ktoré sú umiestnené na internete.

ocenené súťažiace v kategórii JuniorTEXT súťaže Junior Internet 2017, zdroj obrázka: Miloslav Ofúkaný

Ak máte nápad vy, alebo viete o skrytom talente vo vašom okolí, prihláste ho do polnoci 18. februára 2018. Potom bude nasledovať hodnotenie prihlásených prác. Následne v prvej polovici marca organizátor na stránke súťaže www.juniorinternet.sk zverejní výsledky. Autori najlepších prác budú pozvaní do finálového kola – na súťažnú konferenciu Junior Internet 2018, ktorá sa bude konať na Fakulte informatiky a informačných technológií STU v Bratislave počas mesiaca knihy a internetu od 23. do 24. marca..Nad podujatím prijali záštitu prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., dekanka Fakulty informatiky a informačných technológií STU a Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v SR.

ocenení súťažiaci Junior Internet 2017 špeciálnou cenou dekanky Fakulty informatiky a informačných technológií STU Bratislava, zdroj obrázka: Miloslav Ofúkaný

Milí pedagógovia, kluboví vedúci a rodičia. Sme presvedčení, že dáte impulz svojim žiakom, členom a deťom, aby sa súťaže Junior Internet, ktorá je svojim obsahom veľmi blízka súčasnej mladej generácii, aktívne zúčastnili a reprezentovali vašu školu, klub, rodinu a najmä vlastné výsledky.

Zdroj článku: 
Sekcia: 
Lokalizácia: