Predseda KDH a expredsedovia za jedným diskusným stolom

Ján Figeľ, Pavol Hrušovský, Ján Čarnogurský, foto: kdh.skZa účasti verejnosti sa v Univerzitnom pastoračnom centre v Bratislave stretli predseda KDH Ján Figeľ, predseda NR SR Pavol Hrušovský a prvý predseda KDH Ján Čarnogurský. Málokedy sa podarí dostať za jeden stôl súčasného, ako aj minulých lídrov, čo sa podarilo kresťanským demokratom.

Základným heslom hnutia je dať ľuďom prácu. Zároveň bude potrebné vysporiadať sa s populizmom a korupciou. „Súčasťou výbavy politickej strany musí byť dôveryhodná ekonomická kompetentnosť. Je to dôležité pre každodennú stránku života jednotlivca a spoločnosti. V našom programe navrhujeme zlepšenie hospodárstva Slovenska – ozdravenie verejných financií a zvýšenie zamestnanosti, podporu živnostníkov, malých a rodinných podnikov, ale aj presadzovanie sektorových politík pre zvýšenie zamestnanosti. Naše hnutie ponúka zodpovedné a účinné riešenie v ťažkých časoch. Populizmus a zadlžovanie priviedli Európu a svet do slepej uličky,“ zdôraznil Figeľ.

Bývalí podpredsedovia ocenili aj schopnosti KDH v zahraničnej politike. „Predsa Ján Figeľ sa stal prvým slovenským eurokomisárom, presvedčili sme odbornosťou a tým, že rozumieme európskej politike,“ uviedol Hrušovský. KDH má ambíciu presadiť sa vo viacerých rezortoch a má odborníkov, ktorí problematike rozumejú. Na kandidátke sú ľudia so schopnosťami viesť krajinu k stabilnej ekonomike.

Čarnogurský zhodnotil súčasnú politiku KDH: „Jednotliví ministri to robia dobre. Čo sa zverí do rúk KDH, tak to potom napreduje pozitívne.“ Na otázku moderátora diskusie, ako by mal vyzerať volebný zisk KDH, odpovedal Figeľ, že očakáva veľmi dobrý výsledok a KDH by sa malo zaradiť medzi 3 najsilnejšie strany. Hrušovský očakáva dvojciferný výsledok a Čarnogurský zaželal hnutiu, aby prekonalo jeho rekord z roku 1990.

Zdroj článku: