Pozvánka na štvrté stretnutie klubu Toastmasters pod holým nebom

Prvé stretnutie Toastmasters pod holým nebom dňa 18.7.2012, foto: Miloslav OfúkanýSrdečne Vás pozývame na štvrté stretnutie klubu Slovenskí Toastmasters pod holým nebom, ktoré sa uskutoční v stredu 3.7.2013 o 18:30 na nábreží Dunaja pri nákupnom centre Eurovea v Bratislave.

Poslaním rečníckych klubov Toastmasters po celom svete (materská nezisková vzdelávacia organizácia Toastmasters International) je vytvárať pozitívne a podporné prostredie, ktoré pomáha ľuďom rozvíjať ich komunikačné, prezentačné a vodcovské zručnosti, čím si zvyšujú aj svoje sebavedomie a osobnostne rastú. Myšlienka Toastmasters sa na Slovensku začala rozvíjať pred piatimi rokmi v Toastmasters Bratislava (v angličtine). Pred 2 rokmi vznikli Slovenskí Toastmasters (v slovenčine) a Vox Fortis (v angličtine pre pokročilejších rečníkov). Členovia týchto troch klubov úspešne reprezentovali Slovensko v celoeurópskych súťažiach Toastmasters (Katarína Kovalčíková, Veronika Kultánová, Silvio Michal), zorganizovali stredoeurópske rečnícke sútaže v Bratislave (3. ročník, 4. ročník), prezentovali živé ukážky rétoriky pred študentami vysokých škôl (Prírodovedecká fakulta UK, Právnicka fakulty UK).

Členovia a hostia klubu Slovenskí Toastmasters sa raz týždenne schádzajú v kaviarni Coffee&Co na Laurinskej 5 v bratislavskom Starom Meste. Minulý rok boli prvé tri stretnutia Toastmasters pod holým nebom: 18. júla (pozvánka, reportáž, fotogaléria), 15. augusta (pozvánka) a 6. septembra 2012 (reportáž, fotogaléria). Štvrté stretnutie na otvorenom verejnom priestranstve sa plánovalo na 5. júna 2013, no nezrealizovalo sa pre povodňovú situáciu na Dunaji, pretože nábrežie pri Eurovei bolo zaliate a uzavreté.

Príďte si 3. júla 2013 od 18:30 do 20:30 k Dunaju vychutnať s rodinou a priateľmi nádherný večer naplnený skvelými prejavmi na Toastmasters pod holým nebom IV (Facebook udalosť), čo bude už v poradí 105. stretnutie klubu Slovenskí Toastmasters. Čaká Vás overená a zábavná forma tréningu rečníckych a vodcovských zručností. V programe vystúpia bežní ľudia, takí ak vy. O hostí sa budú starať Matej Urbašík, Veronika Kišoňová, Ela Podskočová, Silvia Vladárová a Róbert Nagy, ktorému ako predsedajúcemu stretnutia bude patriť úvodné aj záverečné slovo.

Moderátorom večera bude Silvio Michal, ktorý bude uvádzať jednotlivé bloky programu.

Silvio Michal na prvom stretnutí Toastmasters pod holým nebom dňa 18.7.2012, foto: Miloslav Ofúkaný

Následne v Tipe dňa, ktorý môžeme využiť napr. v našom každodennom živote, sa predstaví Silvia Vladárová. V bloku pripravených prednesov vystúpia Petra Pálfyová, Andrej Mažáry a Marián Smolík.

Petra Pálfyová na stretnutí Toastmasters na Právnickej fakulte UK v Bratislave dňa 20.11.2012, foto: Miloslav Ofúkaný

Andrej Mažáry na treťom stretnutí Toastmasters pod holým nebom dňa 6.9.2012, foto: Miloslav Ofúkaný

Marián Smolík na treťom stretnutí Toastmasters pod holým nebom dňa 6.9.2012, foto: Miloslav Ofúkaný

Potom budú nasledovať hodnotitelia pripravených prejavov: Anton Kuruc, Gabriela Čepičanová, Miroslav Beňo.

Gabika Čepičanová na treťom stretnutí Toastmasters pod holým nebom dňa 6.9.2012, foto: Miloslav Ofúkaný

Najzábavnejšiu časť večera – improvizácie bude moderovať Veronika Kišoňová. Práve v tomto bloku programu budete mať skvelú príležitosť vyskúšať si svoje zručnosti v nepripravených prejavoch. Vašu improvizáciu zhodnotí Dušan Matuška. Zberateľ slovnej vaty, Dana Hrušovská, si bude v prednesoch všímať zbytočné slová, zakoktania a pazvuky. Jazykový korektor František Homola bude sledovať slang, nespisovné výrazy, cudzie nesprávne slová, správnu výslovnosť, krásne slovné vyjadrenia v slovenčine. Katarína Čičmancová ako Strážca pozornosti položí niekoľko kontrolných otázok k dianiu počas celého stretnutia, či prítomní pozorne počúvali. Časomerač Lukáš Dzuroška bude stopovať čas aktérom na pódiu, pretože každá rola na stretnutí má presne vyčlenenú dobu. Súhrnný hodnotiteľ v závere poskytne pozitívnu spätnú väzbu predsedajúcemu a moderátorovi večera, rečníkom so slovom a tipom dňa, hodnotiteľom pripravených rečí, moderátorovi a hodnotiteľovi improvizácií, kvantitatívnym hodnotiteľom.

Srdečne sa tešíme na stretnutie s Vami.

Foto: Miloslav Ofúkaný