Pozvánka na siedmy ročník konferencie OSSConf

Logo 7. ročníka konferencie Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach, zdroj obrázka: Peter Štrba

Spoločnosť pre otvorené informačné technológie (SOIT) v spolupráci s Fakultou riadenia a informatiky Žilinskej univerzity (FRI ZU) organizuje už 7. ročník konferencie Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach (OSSConf), ktorá sa bude konať 1. až 3. júla 2015.

OSSConf 2015 sa uskutoční v priestoroch FRI ZU v Žiline. Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre informovanie o novinkách vo vývoji otvoreného softvéru a otvorených technológií, o možnostiach využitia týchto nástrojov vo vede, vzdelávaní a taktiež vytvoriť priestor pre neformálne priateľské stretnutie užívateľov a priaznivcov otvorených informačných technológií.

Na konferencii odznie vyžiadaná prednáška Open Hardware – a companion to Open Software od Dr. Eng. Remigiusz Olejnik (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie).

Pripravuje sa rokovanie v týchto sekciách:

  • LaTeX a jeho priatelia
  • Vývoj OSS
  • Open GIS & Open Data
  • Open Hardware

Na piatok 3. júla sa chystá sprievodná akcia konferencie – OSS vo vzdelávaní. Učitelia základných a stredných škôl, ktorí sa chcú zúčastniť takéhoto seminára, môžu požiadať o pridelenie grantu. Celkovo môže SOIT podporiť účasť 20 učiteľov čiastkou max. 15 EUR/osoba na úhradu cestovných nákladov resp. ubytovania.

Pri príležitosti konferencie bude vydaný zborník príspevkov v tlačenej podobe s prideleným ISBN. Od autorov sa prijímajú buď nerecenzované príspevky (uverejní sa len abstrakt) alebo recenzované príspevky (posudzované 2 nezávislými recenzentmi). Príspevky v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku sa musia spracovať v typografickom systéme LaTeX podľa šablóny.

Pokyny autorom:

  • do nedele 07.06.2015 poslať abstrakty recenzovaných aj nerecenzovaných príspevkov na posúdenie
  • do nedele 14.06.2015 poslať  recenzovaný príspevok (rozsah do 8 strán) alebo nerecenzovaný príspevok (napr. vo forme prezentácie) pre konferenčné materiály
  • pre odosielanie oboch typov príspevkov a ich recenzie je potrebné si vytvoriť konto v HotCRP recenznom systéme

Na konferenciu bude bezplatný vstup. Účastníci si sami zabezpečujú stravovanie (prestávka od 12:00 do 13:00) a ubytovanie (Ubytovacie zariadenie Veľký Diel). Predpokladaná cena zborníka bude 6 Eur. Záujemcovia o účasť vyplnia prihlášku na konferenciu.

Zdroj obrázkov: 
Sekcia: 
Lokalizácia: