OTP Banka Slovensko získala cenu Deutsche Bank

Je to cena za výnimočnú kvalitu platobných správ v cezhraničnom platobnom styku. V roku 2010 OTP Banka Slovensko, a.s. dosiahla 99,99% úspešnosť a bezchybnosť platobných SWIFT-ových správ ku klientskym platbám.

Túto cenu a uznanie pre OTP Banku Slovensko, a.s. sme dostali už druhý krát. Považujeme ju za potvrdenie výnimočnej kvality poskytovaných služieb pre našich klientov v oblasti cezhraničných platieb a korešpondenčného bankovníctva. Sme veľmi radi, že sme cenu opäť dostali, je predovšetkým ocenením kvalitnej a dôslednej práce našich zamestnancov,“ hovorí Rastislav Matejsko, člen predstavenstva a zástupca generálnej riaditeľky.

Zdroj článku: