Od januára očakávajte úpravu cien plynu pre domácnosti

Logo spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., zdroj: spp.skSlovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) oznamuje svojím odberateľom, že od 1. januára 2012 upraví ceny za dodávku zemného plynu pre domácnosti a podmienky ich uplatňovania na základe rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Očakávame, že úrad v najbližších dňoch určí ceny za dodávku plynu pre domácnosti na obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012. Bezodkladne po doručení príslušného cenového rozhodnutia SPP zverejní ceny na rok 2012 spolu s podmienkami ich uplatňovania na svojej internetovej stránke, prostredníctvom Zákazníckej linky a zákazníckych centier SPP a v tlačovej správe pre médiá.

SPP je nadnárodná energetická spoločnosť a spoľahlivý dodávateľ energií a služieb. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Víziou spoločnosti je byť jednou z vedúcich energetických skupín v strednej a východnej Európe so silnou dôverou zákazníkov a obchodných partnerov. SPP poskytuje spoľahlivé a konkurencieschopné dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. Spoločnosť ponúka riešenia pri úspore energií a podporuje iniciatívy zamerané na trvalo udržateľný rozvoj. Akcionármi SPP sú Slovenská republika prostredníctvom Fondu národného majetku SR (51 %) a spoločnosť Slovak Gas Holding B.V. (49%), konzorcium spoločností E.ON Ruhrgas AG a GDF SUEZ.

Zdroj článku: