Môj vzťah k Slovensku je väčší než k Európe

Brno – Bánovce nad Bebravou – Bratislava, zdroj obrázka: Miloslav OfúkanýKto vlastne som? Európan, Slovák alebo oboje? Sú to otázky, ktoré podľa mňa môžu súvisieť so sťahovaním ľudí do zahraničia, či už za prácou alebo láskou. Aké to je pre ľudí, ktorí sa narodili niekde a teraz žijú inde? Ako sa domáci pozerajú na prisťahovalcov? Presťahovanie za láskou sa stalo v mojej rodine. Ako to berie moja mamina? Ako to cítim ja?

Mama pochádza z Brna – to je v Českej republike. Otec sa narodil na Slovensku. Ja som prišla na svet v Bánovciach nad Bebravou. Pýtam sa samej seba, som Češka, Slovenka alebo Európanka? Neviem si dať na to jednoznačnú odpoveď. Mám sa cítiť ako Češka, pretože moja mama ňou je? Som Slovenka, keďže môj otec je Slovák? Alebo sa mám brať ako Európanka?

Pohľad na Brno, zdroj obrázka: pixabay.co (Michal355)Pohľad na Bánovce nad Bebravou, zdroj obrázka: tourist-channel.sk

Som žiačkou Základnej školy na Vazovovej ulici v Bratislave. Jej učitelia ma vychovávajú k tomu, aby som bola hrdá na Slovensko. Na rôznych predmetoch, napr. geografia, dejepis alebo občianska náuka som sa naučila, že Slovensko je súčasťou svetadielu Európa a ekonomicko-hospodárskeho zoskupenia členských štátov Európskej únie. Myslím si, že je fajn patriť do Európy, no asi každý, kto sa narodí na Slovensku sa cíti viac Slovák než Európan. Pamätám si na jednu vyučovaciu hodinu, kde nám pani učiteľka vštepovala názor, aby sme sa cítili aj ako Európania, pretože patríme do Európskej únie. Mňa to však nijako neovplyvnilo, pretože Európu až tak nevnímam.

Pohľad na Základnú školu Vazovova 4 v Bratislave, zdroj obrázka: Miloslav Ofúkaný

Často mávam chvíle, že pochybujem o tom, či vôbec niekam patrím. Okolie odo mňa stále očakáva, aby som sa prispôsobovala. Veľakrát počúvam z rôznych strán: „Život je zmena. Zabudni na to, kde si sa narodila a mysli na to, kde žiješ teraz!“ Fajn, možno to má aj nejaký zmysel, no nikdy nezabudnem na to, kým naozaj som. Nemôžem zo svojho života vymazať miesta, kde som sa narodila, bývala, chodila do školy. KAŽDÝ z nás niekam patrí, pretože MÁ svoju RODINU. Rovesníci sa mi niekedy vysmievali za to, že mama mi pochádza z Čiech a ja som sa nedokázala vtedy brániť.

„Rovesníci sa mi niekedy vysmievali za to, že mama mi pochádza z Čiech a ja som sa nedokázala vtedy brániť.“ zdroj obrázka: pixabay.com (MakyFoto)

Mami, cítiš sa viac ako Moravanka alebo Slovenka, či Európanka?“ Ona mi odpovedala: „Vždy budem srdcom Moraváčka, aj keď tam už nežijem. Som hrdá na to, kde som sa narodila. Slováci majú radi Moravákov a Moraváci majú v láske Slovákov. Česi sa inak pozerajú na Slovákov. Samozrejme, že sa beriem aj ako Európanka. Predovšetkým som však Moraváčka so slovenským občianstvom.“

„Predovšetkým som však Moraváčka so slovenským občianstvom.“ zdroj obrázka: Miloslav Ofúkaný

Môj vzťah k Slovensku je väčší než k Európe a považujem sa za Slovenku. Z celého srdca ďakujem svojej maminke, že urobila všetko pre to, aby som sa mohla narodiť práve v tejto krajine, kde si môžem užívať pokojný život.

„Z celého srdca ďakujem svojej maminke, že urobila všetko pre to, aby som sa mohla narodiť práve v tejto krajine, kde si môžem užívať pokojný život.“ zdroj obrázka: pixabay.com (longleanna)

Autorka: Veronika Matúšová, členka Amavet klubu č. 962 a žiačka 7. ročníka Základnej školy Vazovova 4 Bratislava

Vyššie predložená úvaha na tému „Kto vlastne som? Európan, Slovák alebo oboje?“ bola prihlásená do súťaže JuniorTEXT a prezentovaná na národnej konferencii Junior Internet 2015, ktorú zorganizoval AMAVET.