Lenka Kmeťová manažérkou marketingovej komunikácie a PR v Microsofte

Lenka Kmeťová, foto: Miloslav OfúkanýSpoločnosť Microsoft Slovakia oznámila nové meno manažérky marketingovej komunikácie a PR, stala sa ňou Lenka Kmeťová.

Od 1. novembra 2011 na túto pozíciu nastúpila Lenka Kmeťová, ktorá bude v spoločnosti zodpovedať za vedenie oddelenia marketingovej komunikácie a vzťahov s verejnosťou, ktorá má v oblasti riadenia, marketingu a PR komunikácie dlhoročné skúsenosti.

Na prácu v spoločnosti plnej inovácii, akou Microsoft Slovakia je, sa veľmi teším. Bude pre mňa cťou prispievať k jej rozvoju a čeliť novým výzvam,” vyjadrila sa nová manažérka.

Lenka Kmeťová vyštudovala Fakultu ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Odborné vzdelanie v oblasti marketingu si rozšírila v rámci medzinárodných projektov EÚ. Praktické skúsenosti získala na manažérskych pozíciách zameraných na marketing a marketingovú komunikáciu, ale najmä počas vedenia vlastnej agentúry TOP Events zameranej na integrovanú marketingovú komunikáciu a event manažment. Pred nástupom do spoločnosti Microsoft pracovala na pozícii CEE Business Development Manager v spoločnosti Scytl Secure Electronic Voting, svetového lídra v oblasti internet votingu.

Lenka Kmeťová prebrala agendu po Petrovi Kmoškovi, ktorý túto pozíciu zastával 5 rokov a v súčasnosti pôsobí v spoločnosti Microsoft Slovakia ako manažér pre divíziu Windows Client.

Vyštudovala Fakultu ekonomiky a manažmentu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Odborné vzdelanie v oblasti marketingu si rozšírila v rámci medzinárodných projektov EÚ. Praktické skúsenosti získala na manažérskych pozíciách zameraných na marketing a marketingovú komunikáciu, ale najmä počas vedenia vlastnej agentúry TOP Events zameranej na integrovanú marketingovú komunikáciu a event manažment. Pred nástupom do spoločnosti Microsoft pracovala na pozícii CEE Business Development Manager v spoločnosti Scytl Secure Electronic Voting, svetového lídra v oblasti internet votingu.

foto: Miloslav Ofúkaný

Zdroj článku: