Kunsthalle KIDS: Detský kurátor

Kunsthalle KIDS: Detský kurátor, zdroj obrázka: Dom umenia / Kunsthalle BratislavaKunsthalle Bratislava pozýva na rodinný tvorivý program Detský kurátor, ktorý sa uskutoční 8. apríla 2017 o 10:00 na Nám. SNP 12 a súvisí s prebiehajúcou výstavou Ako doma / Modelová situácia slovenského sochárstva 20. a 21. storočia.

Detskí návštevníci budú mať na novej sochárskej výstave možnosť vytvoriť vlastný návrh rozmiestnenia sôch v priestore a objaviť súvislosti, ktoré sú za vystavenými exponátmi na výstavách často skryté.

Program na 60 až 90 minút je určený rodičom s deťmi od 4 do 10 rokov. Prihlášky s uvedením mena a veku dieťaťa prosím pošlite najneskôr vo štvrtok 6. 4. na vzdelavanie@kunsthallebratislava.sk.

Sochárska výstava Ako doma / Modelová situácia slovenského sochárstva 20. a 21. storočia, zdroj obrázka: Dom umenia / Kunsthalle Bratislava

Familiárny názov výstavy Ako doma (od 31.03.2017 do 29.10.2017) odkazuje na niektoré témy súčasného sochárstva a je i narážkou na medziinštitucionálne vzťahy konzervatívnej inštitúcie, prinášajúcej do diskusie nové a aktuálne umelecké názory zo slovenského prostredia i zo zahraničia. Výstava prezentuje diela prevažne domáce a z domácich zbierok. Rozmerom i rozsahom dominujú diela zo zbierky Slovenskej národnej galérie, ktorá ako je všeobecne známe, na dlhé obdobie stratila pre prebiehajúcu rekonštrukciu svoje rozmernejšie výstavné priestory. Jej zbierka jednoznačne patrí k cielene dlhodobo a koncepčne tvoreným zbierkam. Dlhé roky však bez adekvátnej možnosti vystavovania v takom rozsahu, ako si to tento druh umenia vyžaduje.

Názov Ako doma môžeme čítať i v témach a materiáloch vystavených diel. Jednu z aktuálnych inštalácií predstavuje dom – panelák Tomáša Džadoňa, viaceré priestorové objekty a inštalácie sú tvorené z predmetov zariadenia domácností – z nábytku a banálnych vecí privátneho priestoru. Pritom si treba uvedomiť, že objekty nás nielen definujú, ale i organizujú, animujú a iniciujú súvislosti. Objekty majú performatívnu a transformatívnu silu samy o sebe aj medzi sebou. Rovnako to platí pre diela, ktoré navzájom vytvárajú iné, nové príbehy, súvislosti a vzťahy, ktoré by bez priestorového rozloženia, teda spoločného vystavenia, nevznikli.

Sekcia: