Junior Internet v marci predstaví projekty stredoeurópskej IT mládeže

V marci, mesiaci knihy a internetu, sa vo všetkých krajinách strednej Európy stretnú mladí ľudia so zápalom v informačných technológiách a počítačovej grafike.

Hodnotiace komisie v Česku, Poľsku a Maďarsku vyberú tých najlepších, ktorých pozve organizátor slovenského Junior Internetu – AMAVET v spolupráci s IAB Slovakia na konferenciu v Bratislave. Tá bude už po tretíkrát nielen národným finále ale aj medzinárodným sympóziom, ktoré vytvorí priestor na diskusiu najlepších mladých programátorov a grafikov z rôznych krajín. Sympózium je rodiskom nových myšlienok a medzinárodných partnerstiev.

Sympózium bude súčasťou slovenskej konferencie, ktorá uvíta naše talenty a  víťazov národných kôl z Česka, Poľska a Maďarska v dňoch 23. – 25. marca. Stretneme sa už siedmykrát v Bratislave, Rači, v priestoroch konferenčnej sály hotela Barónka.

Prvé dva dni budú hlavne o zoznamovaní sa, prezentovaní študentských prác a spoznávaní najnovších trendov v IT z úst rečníkov, pozvaných zo slovenských univerzít a firiem. V sobotu, 24. marca, ukončíme národnú konferenciu vyhlásením a ocenením víťazov zo Slovenska a celkového víťaza 4 krajín Junior Internetu. Pre najvytrvalejších bude pripravená posledná výzva - nočná LAN party. Posledný deň, nedeľa, bude v znamení sympózia, kde sa okrem spomenutých hostí pridajú aj čerství víťazi zo Slovenska.

Zdá sa ti, že svet medzi klávesnicou a kreslom už nie je to, čo býval? Meme už dávno nie sú ani len úsmevné a hádky na internetových diskusiách tiež stratili svoje čaro?

Prihlás sa so svojím projektom na Junior Internet a zaži zmenu. Registrovať sa môžeš do jednej z piatich kategórií:

  • JuniorWeb - súťaž o najlepšie webové stránky a internetové projekty
  • JuniorDesign - súťaž o najlepší dizajn webových stránok a grafickú prácu
  • JuniorText - súťaž o najlepší blogový príspevok na tému „Kniha, televízia, internet... Čo nás ešte čaká?“
  • JuniorErb - súťaž webových stránok pre mestá, obce, regióny, turistické miesta či verejnú správu

V roku 2012 vyhlásili AMAVET a IAB Slovakia novú kategóriu:

  • JuniorApp – súťaž mobilných aplikácií alebo perspektívnych návrhov mobilných aplikácií

Termíny:

  • 26.2.2012 - ukončenie registrácie
  • 3.3.2012, 10.3.2012 a 17.3.2012 – národné konferencie v Maďarsku, Poľsku a v Českej republike
  • 23. - 25.3.2012 - národná konferencia a medzinárodné sympózium v Bratislave
  • 2.-3.4.2012 - konferencia Internet ve státní správě a samosprávě v Hradci Králové

Junior Internet je súťažná konferencia, ktorá ponúka odrazový mostík pre začínajúcich webových programátorov, grafikov a blogerov. Na podujatí mladí nadšenci predstavujú svoje projekty a ďalšie vízie skúseným odborníkom v úlohách porotcov a prednášajúcich. Každoročne konferencia prebieha vo všetkých krajinách V4 a najlepší sa stretnú na medzinárodnom sympóziu, vždy v inej krajine.

AMAVET - asociácia pre mládež, vedu a techniku je záujmové občianske združenie s orientáciou na mladých ľudí, popularizáciu vedy a techniky. Združuje 280 klubov a krúžkov na celom území Slovenska s počtom viac ako 4000 členov. K najzaujímavejším podujatiam vytváraných asociáciou AMAVET patria Festival vedy a techniky a projekt pre mladých internetových nadšencov Junior Internet.

IAB Slovakia je združenie subjektov internetového trhu od médií, agentúry až po zadávateľov. Úlohou združenia je podporovať rozvoj internetu ako komunikačného a reklamného média.

Zdroj článku: 
Sekcia: