Je tajomstvom šťastia nezištná pomoc iným?

zdroj: pixabay.comTajomstvo šťastia nie je niečo tajomné, ale je to kľúč k šťastiu. Podľa mňa človek, ktorý chce žiť šťastný život, by mal nezištne pomáhať druhým a nečakať odmenu. Viem to aj z vlastnej skúsenosti. Keď niekomu pomôžem, potom mám z toho dobrý pocit. A naopak, keď spravím niečo zlé mám z toho výčitky svedomia.

Hovorí sa, že keď pomáhaš, tak sa ti to vráti. A je to pravda. Už sa mi veľakrát stalo, že som niekomu pomohla a aj sa mi tá pomoc vrátila.

zdroj: pixabay.com

Vymyslela som k tejto téme básničku:

Kto chce šťastný život mať,
mal by stále pomáhať.
Nech nečaká vždy odmenu,
môže to mať aj obmenu.
Keď ti niekto niečo dá,
tak má srdce zo zlata.
Ty pekne poďakuj mu
a tiež mu daj odmenu.
Už sa táto báseň schyľuje ku koncu
a ty dostaneš šancu,
spraviť niečo chrabré,
a bude to dobré.

zdroj: pixabay.com

Naša rodina nezištne pomáha napríklad tak, že chodíme do psieho útulku Slobody zvierat starať sa o zvieratká. Venčíme psíkov v blízkom lesíku a nosíme im granule a oni sa nám odvďačujú tým, že nás poslúchajú na slovo.

zdroj: pixabay.com

Na internete som našla takéto pekné citáty k šťastiu:

  • „Smiech je bránou a úsmev dverami, ktorými môže do človeka vkĺznuť veľa dobrého."
  • „Človek vidí vo svete to, čo nosí vo svojom srdci, a preto buďte pozorní, všímajte si i malé náznaky, inšpirujte, komunikujte, radujte sa a oddychujte. Všetko čo príde vás potom príjemne prekvapí."
  • „Najšťastnejší ľudia nemajú to najlepšie zo všetkého, ale vedia zo všetkého urobiť to najlepšie."

Podľa takýchto citátov sa chcem riadiť, lebo chcem žiť šťastný život.

zdroj: pixabay.com

Autorka: Alžbeta Ofúkaná, členka Amavet klubu č. 962 a žiačka 5. ročníka Základnej školy Pankúchova 4 Bratislava.

Vyššie predložená úvaha na tému „Je tajomstvom šťastia nezištná pomoc iným?“ bola prihlásená do kategórie JuniorTEXT na celoslovenskú súťaž Junior Internet 2017, ktorú organizuje AMAVET.