GISTA zaviedla systém manažérstva kvality

Softvérová spoločnosť GISTA s. r. o., ktorá pôsobí na slovenskom trhu v oblasti geoinformatiky a informačných technológií, úspešne prešla zavádzaním a certifikáciou systému manažérstva kvality podľa európskej normy ISO 9001:2008.

Spoločnosť z Prešova získala certifikáciu pre výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied a pre návrh, vývoj a implementáciu softvérových riešení a informačných systémov a s tým súvisiacich procesov a služieb. Certifikát s platnosťou na tri roky jej udelila certifikačná spoločnosť SGS Slovakia.

Prínosom systému manažérstva kvality smerom k zákazníkom je hlavne politika kvality. V tomto dokumente sa vedenie spoločnosti zaviazalo neustále sledovať nové technológie a trendy a vývinom nových produktov uspokojovať potreby svojich zákazníkov. Prioritou je pritom orientácia na očakávania a spokojnosť zákazníka a zlepšovanie kvality vlastných produktov a služieb. GISTA sa zároveň podujala za aktívnej účasti všetkých svojich pracovníkov, neustále zlepšovať systém manažérstva kvality a s ním súvisiace procesy, činnosti a pracovné výkony.

Podľa vyjadrenia Jany Mitríkovej, zodpovednej za systém riadenia kvality, je nevyhnutnou podmienkou úspechu každej spoločnosti dobre fungujúci manažment vnútorných procesov a postupov. Ten by sa v konečnom dôsledku mal prejaviť v kvalite poskytovaných služieb a spokojnosti zákazníkov. „Poskytovanie profesionálnych služieb a spokojnosť zákazníka je pre nás od začiatku kľúčová. Veríme, že rozhodnutie zaviesť systém manažérstva kvality v našej firme bude ďalším krokom k nášmu zlepšovaniu“ informovala Mitríková.

GISTA je okrem certifikácie ISO taktiež držiteľom Osvedčenia o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorý vydáva Ministerstvo školstva SR. Podľa vyjadrenia jej technického riaditeľa Ivana Minčíka zohráva vývoj vlastných softvérových riešení kľúčovú úlohu pri rozvoji firmy a následnom zavádzaní inovácií do praxe. Vedenie spoločnosti si od zlepšenia procesov riadenia, ako aj vlastného technologického vývoja, sľubuje predovšetkým viac spokojných používateľov a lepšiu konkurencieschopnosť.

Zdroj článku: 
Lokalizácia: