Digitálne mapy Prešova už aj pre verejnosť

zdroj: presov.skPrešovský mestský úrad dňa 17. februára 2011 sprístupnil na svojej webovej stránke oficiálny mapový informačný systém mesta s názvom Gisplan. Prostredníctvom tohto systému bude občanom a návštevníkom mesta odteraz priebežne poskytovať dôležité mapy, mapové podklady a informácie. Zaujímavosťou je zverejnenie desať rokov starej leteckej snímky a informatívnej mapy katastra.

Ako uviedol primátor mesta, Pavel Hagyari ide o ďalší krok k informatizácii, obyvateľom Prešova zavedenie systému uľahčí a zjednoduší postup pri získavaní informácií. „Systém je tiež jedným z krokov, ktorý môže prilákať investorov práve do Prešova“, dodal primátor.

zdroj: presov.skDigitálne mapy sa v rámci riadenia a správy mesta Prešov efektívne využívajú od roku 2009. V prvej fáze bol zavedený nový moderný informačný systém Gisplan. Jeho prvými používateľmi sa stali pracovníci mestského úradu a mestskej polície, ktorí ho začali používať v rámci výkonu svojich pracovných úloh. Celkovo bolo do systému pripojených takmer sto interných používateľov. Zároveň sa mesto zameralo na budovanie a skvalitňovanie jeho obsahovej stránky. Pre tieto účely boli začiatkom roka 2010 zakúpené kvalitné letecké snímky, tzv. ortofotomapy. V novembri 2010 mesto Prešov zverejnilo prvú digitálnu mapu investícií a plánovaných projektov mesta za obdobie 2006-2010. Zároveň avizovalo sprístupnenie ďalších podkladov a spustenie systému Gisplan aj pre verejnosť.

Ukážka mapy Prešova cez informačný systém Gisplan, zdroj: presov.skGisplan je teda prístupný už aj verejnosti prostredníctvom internetu priamo z oficiálnej webovej stránky mesta. Obyvateľom a návštevníkom mesta poskytuje možnosť pohodlnej práce s mapou a prístup k podkladovým vrstvám určeným na tvorbu máp. Samozrejmosťou je posun a priblíženie v mape, vyhľadávanie a identifikácia vybraných objektov v mape, či meranie vzdialeností a plôch v mape. K dispozícii je najaktuálnejšia ortofotomapa, ako aj pre porovnanie desať rokov stará ortofotomapa mesta z roku 2001. Celkovo pritom budú mať občania možnosť voľby troch ortofotomáp z rôznych období rozvoja mesta.

Ukážka mapy Prešova cez informačný systém Gisplan, zdroj: presov.skPre občanov je určite najzaujímavejšou katastrálna mapa mesta. Tá síce neslúži a ani nemôže slúžiť na právne účely, má však dôležitý informatívny charakter. Ako uviedol obchodný riaditeľ spoločnosti GISTA, Rastislav Mičaník, „katastrálna mapa Prešova, žiaľ, v súčasnosti ešte nie je kompletná, nakoľko prebiehajú zmeny v katastrálnych územiach Prešov a Solivar, mesto však bude mapu priebežne aktualizovať a prípadne zmeny by sa mali objaviť aj na webe“, uviedol.

Ukážka mapy Prešova cez informačný systém Gisplan, zdroj: presov.skMapové alebo inak povedané geografické informačné systémy (GIS), patria vo svete medzi veľmi vyhľadávané a často využívané. O ich popularizáciu sa v posledných rokoch zaslúžili hlavne GPS navigačné zariadenia a mapové servery ako je Google maps. Podľa slov riaditeľa, pána Mičaníka, „v rámci samospráv na Slovensku je ich využívanie podľa odborníkov, žiaľ, stále v začiatkoch a hlavným dôvodom je predovšetkým obmedzený prístup ku kvalitným špecializovaným mapovým podkladom“, a dodal, že práve na tento problém narážajú aj v Prešove. Prešovská radnica sa aj napriek tomu vyjadrila, že bude aj naďalej podľa možností zverejňovať ďalšie nové mapové podklady.

Prístup do systému Gisplan je možný z hlavnej webovej stránky mesta kliknutím na obrázok "Gisplan", nachádzajúci sa v jej ľavej časti alebo priamo cez nasledujúci odkaz.

Zdroj článku: 
Sekcia: 
Lokalizácia: