Cnosť byť stromom

Lipové lísty, zdroj obrázka: pixabay.com (Hans)Sabina Dúbravová prihlásila svoju báseň do súťaže Junior Internet 2015 v kategórii JuniorTEXT. Tento rok je ústredná téma „Kto vlastne som? Európan, Slovák alebo oboje?"

 

 

perokresba Sabiny Dúbravovej k básni Cnosť byť stromomCnosť byť stromom

Rastie mocný, hrubý strom
s ešte hrubším koreňom.
Hrdo sa čnie vo výšinách
lipa v lesných hlbinách.

Hrdý strom je lipa hoci
nemá v sebe toľko moci.
Líp nebolo nikdy veľa
nech si kto chce, čo chce želá.

Hoc niekto by tak rád,
les z líp bol by iba malý sad.
Preto i hrdá lipa je súčasť lesa,
kde jedna rastie, druhá klesá.
Súčasť lesa, súčasť kraja.
Súčasť pekla, súčasť raja.

Lipa k lipe a dub k dubu,
kto chce nech verí starému sľubu.
Lipa k lipe a dub k dubu,
tus vyrástol, tu ťa zrúbu.
Jedľa k jedli a smrek k smreku,
tus žil a tu podľahneš veku.

Ale vie strom kam zaveje jeho semä?
Z akej vyklíči raz zeme?
Kam odfúkne kvet, kam plod padne,
či mladý strom prežiť zvládne?


Dub medzi lipami a lipa medzi dubmi.
Sme lipami či lesmi?
A či nie je najväčšou cnosťou stromu,
že dokáže činiť tomu,
čomu nikto iný nie,
že človek vďaka nemu dýchať vie?

Preto stromom večná sláva
za to, čo každý jeden dáva.
A je jedno, aký druh stromu.
Sláva tomu i sláva tomu.

Lebo každý plní svoj malý kúsok dobra,
že napĺňa telo, čo o vzduch žobrá.
Lebo strom si svoje poslanie plní,
ako keď voda pod loďkou sa vlní,
ako keď vietor do plachiet veje
a oheň telo hreje.

Taká je cnosť byť stromom.

Tak som lipou a či lesom?
Som predovšetkým stromom, ničím iným nie som.
Európanom či Slovákom?
Ja som najmä človekom.

Autorka básne a perokresby: Sabina Dúbravová, žiačka 8. ročníka Základnej školy Vazovova 4 Bratislava

Zdroj článku: 
Sekcia: