Čiastkový protokol z kontroly vlády v Správe štátnych hmotných rezerv SR

Úrad vlády SR týmto oznamuje, že 23. novembra 2011 bol zverejnený Čiastkový protokol z kontroly v Správe štátnych hmotných rezerv SR (platinové sitá).

Čiastkový protokol z kontroly v Správe štátnych hmotných rezerv SR (platinové sitá) je k dispozícii na stiahnutie.

Úrad vlády SR zároveň informuje, že kontrola v Správe štátnych hmotných rezerv SR pokračuje (nákupu cukru) a zverejnenie výsledkov bude realizované obdobným spôsobom až po ukončení kontroly.

Zdroj článku: