Banská Bystrica vymenila na GIS portáli CartoWeb za Gisplan

Zdokonalený GIS portál, využívajúci Open Source technológie, ponúka občanom jedným kliknutím ortofotomapy, prepracovaný uličný systém, viaceré mapy územného členenia a určite najatraktívnejšou je najmä katastrálna mapa mesta, ktorá síce nemôže slúžiť na právne účely, má však dôležitý informatívny charakter. Obsah systému sa bude mesto snažiť priebežne aktualizovať a dopĺňať. Jednou z prvých úloh bude rozšírenie o podklady územného plánu a mestskej zelene. Systém sa ľahko a intuitívne ovláda, nevyžaduje odborné znalosti práce s počítačom, nemá špeciálne nároky na výkon počítača, je určený predovšetkým na vizualizáciu a efektívne využívanie digitálnych máp a dôležitých informácií mesta. Má možnosť voľby jednotlivých vrstiev a vyskladania si vlastnej mapy podľa individuálnej potreby a záujmu.

Nášmu mestu tento systém pomáha pri rozhodovaní, riadení a správe majetku a šetrí verejné financie. Užívateľom sprostredkúva dôležité informácie o území, v ktorom žijú a zároveň im umožňuje aktívne sa zapájať do veci verejných. Aj preto vyzývam Banskobystričanov, aby vylepšený GIS testovali a poskytli nám spätnú väzbu, aby sme mohli systém ďalej vylepšovať“, povedal vo štvrtok na tlačovej konferencii primátor Peter Gogola a vyzval občanov, aby mestu posielali svoje skúsenosti s novým systémom a podnety na jeho vylepšenie či doplnenie.

Digitálne mapy mesto systematicky využíva od roku 2005. Riešenie postavené na Open Source softvéri CartoWeb, ktoré sa aplikovalo predovšetkým na prácu s územným plánom Banskej Bystrice, získalo v roku 2008 na kongrese ITAPA druhé miesto v súťaži Geoaplikácia roka v kategórii Moderná verejná správa. Na doterajšom GIS portáli bolo mesačne zhruba dvetisíc prístupov verejnosti.

Vzhľadom na stále sa rozvíjajúce technológie a zvyšovanie množstva informácií sa banskobystrická samospráva rozhodla pre modernizáciu webovej mapovej služby. Ako uviedol hlavný architekt Ľubomír Keleman, nový systém je v porovnaní s predchádzajúcim užívateľsky komfortnejší a hlavne rýchlejší, čo sa týka nielen rýchlosti zobrazovania, ale aj rýchlejšieho aktualizovania údajov. Partnerom modernizácie GIS mesta je aj spoločnosť GEODIS SLOVAKIA, s.r.o., ktorá zapožičala kvalitnú ortofotomapu z roku 2009.

Pre Útvar hlavného architekta Banskej Bystrice, ale aj celý mestský úrad to prinesie zrýchlenie dostupnosti informácií, skvalitnenie prezentácií a vytvárania analytických podkladov. Gisplan budú využívať okrem iných aj mestskí policajti v rámci výkonu svojich pracovných úloh. Systém do skúšobnej bezplatnej prevádzky zapožičala spoločnosť GISTA, ktorá ho úspešne prevádzkuje aj v Košiciach, Prešove, Bardejove, Sabinove, Snine, Vranove nad Topľou a Starej Ľubovni.

Podľa Rastislava Mičaníka, obchodného riaditeľa firmy GISTA, patrí medzi hlavné výhody nového GIS Banskej Bystrice pre o bčanov prístup k najlepšej ortofotomape, akú nikde inde nenájdu, ďalšou je komplexná katastrálna mapa mesta. „Občania môžu získať informáciu, ktoré parcely sú mestské a ktoré nie, čo zefektívni riešenie problémov,“ povedal Mičaník. Ako príklad uviedol kosenie trávnikov, na ktoré sa mestám sťažujú mnohí ľudia, často však neopodstatnene, keďže nejde o mestské pozemky.

Prístup do systému je možný z hlavnej webovej stránky mesta www.banskabystrica.sk kliknutím na odkaz GIS mesta B.Bystrica, ktorý sa nachádza v ľavej časti, alebo pomocou priameho odkazu http://mapa-banska-bystrica.gisplan.sk/. Do skončenia skúšobnej prevádzky mesto podľa primátora Petra Gogolu uskutoční na prevádzkovateľa GIS verejné obstarávanie.

Zdroj článku: 
Sekcia: