Ako sa zbaviť 45 tisíc ton opusteného odpadu na Slovensku?

Logo projektu TrashOut, zdroj: trashout.mePodľa štatistík organizácie Let’s do it! World  je na Slovensku 45 miliónov kilogramov opusteného odpadu tzv. čiernych skládok. Je to alarmujúce číslo, ktoré každoročne rastie. Našťastie mnohí občania cítia spoločenskú zodpovednosť a nelegálne skládky nahlasujú. Čo sa však stane po tom? Aký je postup po ohlásení opusteného odpadu?

Po zistení čiernej skládky pokračujú ďalšie procesy. Ich následnosť závisí od toho, kto podal hlásenie o skládke, na koho pozemku sa nachádza, či sa zistila alebo nezistila zodpovedná osoba a o aký druh opusteného odpadu ide. Celý proces je komplikovaný a riadi sa viacerými právnymi predpismi.

Na Slovensku vznikla aplikácia TrashOut, ktorá umožňuje lokalizáciu a nahlasovanie nelegálnych skládok prostredníctvom mobilného telefónu (technické riešenie). Jej tvorcovia prichádzajú v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia v Banskej Bystrici a s podporou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky s jednoduchou a prehľadnou infografikou, ktorá celý proces vysvetľuje.

Ako môžete vidieť na plagáte, postup po nahlásení nelegálnej skládky je zložitý, zdĺhavý a náročný. Samotné riešenie prostredníctvom písomného podania ho ešte zbytočne predlžuje. Je na zváženie, či by sa celý postup dal zjednodušiť zmenami v legislatíve. Autori mobilnej aplikácie TrashOut sú často v priamom kontakte so samosprávou, ktorej väčšinou opustený odpad patrí, a preto vedia proces jeho likvidácie urýchliť.

Vyzývam všetkých, ktorým životné prostredie nie je ľahostajné, aby pri malom množstve odpadu neváhali priložiť ruku k dielu. Odprataním aj malého množstva odpadu pomôžete svojmu okoliu!

Peter Čelko, TrashOut

Zdroj článku: 
Sekcia: 
Lokalizácia: 

Facebook Comments Box