Aj ty môžeš poslať príspevok na októbrový OSS Víkend Košice 2016

zdroj: soit.skV októbri sa v Košiciach uskutoční už po tretíkrát najväčšie víkendové stretnutie vývojárov a používateľov otvorených technológií na Slovensku. V tejto chvíli je do programu Open Source Softvér (OSS) Víkendu prihlásených šesť príspevkov, a preto neváhaj ani ty a pošli svoju prednášku, či workshop.

OSS Víkend 2016 je štvrtý ročník odborného podujatia, ktoré je venované otvorenému softvéru, otvorenému hardvéru, otvoreným dátam a otvoreným štandardom. Akciu organizuje Spoločnosť pre otvorené informačné technológie od 22. do 23. októbra 2016 na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerity P. J. Šafárika v Košiciach. Na konferencii je vítaný každý, vstup je voľný a nie je nutná registrácia hostí.

OSS Víkend sa pripája k celoeurópskej akcii Linux Presentation Day, určenej neskúseným záujemcom o operačný systém GNU/Linux. Sprievodnou akciou bude certifikačná skúška LPI zo znalostí používania alebo administrácie GNU/Linux za zníženú cenu. Počas OSS víkendu bude programátorský workshop, ktorým sa pripájame k celoeurópskej akcii Europe Code Week.

Na podujatí prevláda pokojná rodinno-geekovská atmosféra, ani začínajúci prednášajúci sa nemusia báť. Všetky prednášky a workshopy z oblasti otvorených technológií sú vítané. Organizátor hľadá najmä:

 • Prednášky od členov tímov OSS projektov, prispievateľov do projektov alebo iných ľudí, ktorí sa priamo zúčastňujú na vývoji a použití otvorených technológií.
 • Praktické prednášky (tutoriály) o používaní otvorených technológií.
 • Akékoľvek iné prednášky, ktoré sa týkajú slobodného softvéru, hardvéru, otvorených dát, štandardov a maker community.

Dĺžka prednášok je 15, 30, 45 a 60 min. (vrátane diskusie).

Svoj príspevok prihlás na ossvikend@soit.sk s týmito údajmi:

 • meno a priezvisko
 • názov prednášky/workshopu
 • krátky abstrakt (3-4 vety)
 • dĺžka trvania prednášky
 • a preferovaný deň (sobota, nedeľa)

nepovinne:

 • v prípade workshopu požiadavky na účastníkov
 • svoju fotku
 • krátku biografiu

Záujem zúčastniť sa môžeš vyjadriť vo FB udalosti, kde uvidíš ľudí z OSS komunity.

Do programu OSS Víkendu Košice 2016 je momentálne prihlásených 6 príspevkov:

1) Štefan Korečko: Vlakový simulátor Open Rails ako virtuálne laboratórium pre vývoj riadiaceho softvéru (30 min.)

Abstrakt: Open Rails je vlakový simulátor s otvoreným kódom vyvíjaný ako nástupca hry Microsoft Train Simulator. V rámci našich výskumno-vývojových aktivít sme tento simulátor upravili tak aby mohla byť signalizácia, výhybky a aj samotné vlaky počas hry ovládané riadiacim programom, napísaným samostatne v jazyku Java. Táto prednáška je zameraná na predstavenie architektúry upraveného simulátora a ďalšiemu k nemu vyvinutému softvérovému vybaveniu a taktiež na výhody a nevýhody, ktoré z použitia hry s otvoreným kódom vyplynuli.

2) Mariana Hurná: Možnosti využitia otvorených údajov a datasetov mesta Prešov nielen v študentských projektoch (30 min.)

Abstrakt: Prednáška chce ilustrovať zaujímavý spôsob publikovania a zverejňovania rôznych údajov z vnútorného informačného systému mesta navyše aj s vizualizáciou v mape. Ide o reálne a živé, denne automaticky aktualizujúce sa prehľady a zobrazenia na netriviálnom množstve údajov. Zverejnené informácie sú vo formátoch, ktoré sa dajú ďalej spracovávať. Cieľom je ukázať nové možnosti ako „dať informáciám nový zmyslel“. témy: otvorené dáta, otvorené vládnutie

3) Peter Guľaš: Editácia a kreslenie v GIMPe (45 min.)

Abstrakt: Rastrový editor svojím menej intuitívnym prostredím nepriťahuje veľkú pozornosť profesionálnych grafikov a webdizajnérov. Okrem toho, že sa jedná o slobodný softvér sa po viacerých stránkach vyrovná svojimi možnosťami komerčným aplikáciám. Náplňou prednášky bude ukázať a prakticky vysvetliť základné techniky kreslenia a práce s editorom GIMP v porovnaní s Photoshopom.

4) Ľubor Jurena, Marek Galiński: Monitorovanie IT infraštruktúry systémom Zabbix (35 min.)

Abstrakt: Správne a nepretržite fungujúca infraštruktúra, či už ide o servery, routre alebo iné komponenty, je dnes kľúčovou podmienkou fungovania podniku. Efektívny a spoľahlivý monitoring služieb je ideálne riešenie, ako k správnej a nepretržitej prevádzke systémov dopomôcť.

5) Ján Buša: Open surce systém počítačovej algebry wxMaxima (30 min.)

Abstrakt: Uvedieme stručný úvod o matematických open source programoch. Poskytneme základné indormácie o programe Maxima a wxMaxima. Stručne charakterizujeme možnosti programu wxMaxima a uvedieme príklady jeho použitia.

6) Michal Kohútek, Michal Paulina: Dedinská kolkáreň – RPi a Arduino (30 min.)

Abstrakt: Ako sme zmodernizovali kolkáreň v Moravskom Lieskovom za použitia Raspberry Pi 2, Arduino DUE a veľa trpezlivosti.

Zdroj obrázkov: 
Sekcia: 
Lokalizácia: