RSS čítačka

AT GEMTEX MBK Rožňava

Roznava.sk - 18. marec 2008
Kategórie: Samospráva

AT GEMTEX MBK Rožňava

Roznava.sk - 18. marec 2008
Kategórie: Samospráva

ENVIRO Rožňava 2008

Roznava.sk - 17. marec 2008
Materská škola na ul. Štítnickej v spolupráci s Mestom Rožňava a firmou Brantner Gemer s. r. o. pripravila projekt s názvom Enviro - Rožňava 2008...
Kategórie: Samospráva

ENVIRO Rožňava 2008

Roznava.sk - 17. marec 2008
Materská škola na ul. Štítnickej v spolupráci s Mestom Rožňava a firmou Brantner Gemer s. r. o. pripravila projekt s názvom Enviro - Rožňava 2008...
Kategórie: Samospráva

Návrh Koncepcie rozvoja športu Mesta Rožňava na obdobie 2008 - 2

Roznava.sk - 14. marec 2008
Vyzývame všetky športové kluby a školy na území mesta...
Kategórie: Samospráva

Návrh Koncepcie rozvoja športu Mesta Rožňava na obdobie 2008 - 2

Roznava.sk - 14. marec 2008
Vyzývame všetky športové kluby a školy na území mesta...
Kategórie: Samospráva

V ý z v a

Roznava.sk - 11. marec 2008
Výzva na zabezpečenie podpory rozvoja talentovaných detí pochádzajúcich zo sociálne slabých rodín - podmienky pre žiadateľa...
Kategórie: Samospráva

V ý z v a

Roznava.sk - 11. marec 2008
Výzva na zabezpečenie podpory rozvoja talentovaných detí pochádzajúcich zo sociálne slabých rodín - podmienky pre žiadateľa...
Kategórie: Samospráva

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Roznava.sk - 11. marec 2008
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. vyhlasuje ochranné pásmo pamiatkovej zóny Rožňava...
Kategórie: Samospráva

Verejná vyhláška - rozhodnutie

Roznava.sk - 11. marec 2008
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. vyhlasuje ochranné pásmo pamiatkovej zóny Rožňava...
Kategórie: Samospráva

Stránky

Facebook Comments Box