Cenník služieb na portáli PROMOSPRAVY.sk

Ponúkame Vám štyri formy propagačných (PR) článkov: PR1, PR2, PR3, PR4.

PR1 článok za cenu 20 eur

 • klient dodá hotový text v slovenčine do 200 slov, logo firmy/webu, 1 kľúčové slovo a 1 fotka (min. šírka 640 pixelov, rozlíšenie 300 dpi)
 • redakcia portálu pridá 1 odkaz na web/kľúčové slovo, urobí jazykovú korekciu, nastaví formátovanie textu a publikuje PR článok na 30 dní

PR2 článok za cenu 30 eur

 • klient dodá hotový text v slovenčine do 500 slov, logo firmy/webu, max. 3 kľúčové slová a max. 3 fotky
 • klient môže pripojiť aj 1 odkaz na video
 • redakcia portálu pridá 3 odkazy na web/kľúčové slová, urobí jazykovú korekciu, nastaví formátovanie textu a publikuje PR článok na 30 dní

PR3 článok za cenu 50 eur

 • redakcia pripraví za klienta text v slovenčine do 500 slov na základe jeho informácií a odporúčaných internetových zdrojov
 • klient dodá logo firmy/webu a redakcia sa s ním dohodne na počte kľúčových slov, fotiek, odkazov na videá a kľúčové slová
 • redakcia urobí jazykovú korekciu, nastaví formátovanie textu a pripraví návrh PR článku
 • klient odsúhlasí návrh PR článku
 • redakcia publikuje PR článok na 30 dní

PR4 článok za cenu 130 eur

 • redakcia pripraví za klienta text v slovenčine do 500 slov na základe osobnej návštevy prevádzky klienta, oboznámenia sa so službami alebo produktami klienta a zhotovenia vlastnej fotografickej dokumentácie
 • klient dodá logo firmy/webu a redakcia sa s ním dohodne na počte kľúčových slov, fotiek, odkazov na videá a kľúčové slová
 • redakcia urobí jazykovú korekciu, nastaví formátovanie textu a pripraví návrh PR článku
 • klient odsúhlasí návrh PR článku
 • redakcia publikuje PR článok na 30 dní
 • cena nezahŕňa cestovné, prípadne ubytovacie a stravovacie náklady

Uvedené základné ceny sú platné pri prvom uverejnení jedného PR článku.
PR článok publikujeme 30 dní na portáli a odkaz naň rozšírime cez naše sociálne siete.
Na základe novej objednávky klienta vieme ten istý PR článok zverejniť kedykoľvek v budúcnosti opäť na 30 dní so zľavou 10% zo základnej ceny daného PR článku.

V prípade objednávky PR článku na obdobie minimálne 120 dní poskytujeme zľavu 25%.
Príklad: PR4 cena 130 eur x 4 (120 dní) = 520 eur – 130 eur (zľava 25%) = 390 eur
Z toho vyplýva, že 1 mesiac Vás PR4 stojí iba 97,50 eur.

Vašu objednávku a doplňujúce otázky nám prosím napíšte cez kontaktný formulár.

Dodané texty a fotky od klientov nesmú obsahovať vulgarizmy, hlásanie fašizmu a komunizmu, prvky rasizmu, antisemitizmu, sexizmu, xenofóbie, homofóbie a ďalších foriem diskriminácie. Príspevky nesmú porušovať autorské práva a byť v rozpore s platnou legislatívou SR.
Poskytovateľ reklamnej služby nezodpovedá za propagované služby alebo produkty klienta.

Poskytovateľom reklamnej služby je spoločnosť GeoCommunity s. r. o., ktorá prevádzkuje portál PROMOSPRAVY.sk.

Facebook Comments Box