RSS čítačka

Nádejní speváci z Rožňavy s Petrom Dvorským

Roznava.sk - 17. jún 2008
Žiaci Základnej umeleckej školy v Rožňave opäť zažiarili...
Kategórie: Samospráva

Medzinárodný úspech Rožňavčana

Roznava.sk - 17. jún 2008
Peter Bálint na Medzinárodnom hudobnom festivale získal 1. miesto...
Kategórie: Samospráva

Medzinárodný úspech Rožňavčana

Roznava.sk - 17. jún 2008
Peter Bálint na Medzinárodnom hudobnom festivale získal 1. miesto...
Kategórie: Samospráva

Rožňavský mestský cintorín

Roznava.sk - 17. jún 2008
Mestský cintorín o rozlohe 2 hektárov leží v severozápadnej časti mesta na vyvýšenine nad riekou Slaná. Jeho západná časť prekrýva pravdepodobne vzácnu historickú pamiatku – Jiskrovu pevnosť, z ktorej sa zachovala časť obvodového múru a čiastočne zrekonštruovaná budova skladu strelného prachu...
Kategórie: Samospráva

Rožňavský mestský cintorín

Roznava.sk - 17. jún 2008
Mestský cintorín o rozlohe 2 hektárov leží v severozápadnej časti mesta na vyvýšenine nad riekou Slaná. Jeho západná časť prekrýva pravdepodobne vzácnu historickú pamiatku – Jiskrovu pevnosť, z ktorej sa zachovala časť obvodového múru a čiastočne zrekonštruovaná budova skladu strelného prachu...
Kategórie: Samospráva

Umenie - Pamiatky výtvarného umenia v Rožňave

Roznava.sk - 17. jún 2008
Výtvarné tradície Rožňavy v porovnaní s jej veľkosťou a počtom jej obyvateľov sú bohaté...
Kategórie: Samospráva

Umenie - Pamiatky výtvarného umenia v Rožňave

Roznava.sk - 17. jún 2008
Výtvarné tradície Rožňavy v porovnaní s jej veľkosťou a počtom jej obyvateľov sú bohaté...
Kategórie: Samospráva

Osobnosti Rožňavy

Roznava.sk - 17. jún 2008
Rožňava svojim baníctvom, ktorému tu bola venovaná vždy zvýšená pozornosť a náležitá úcta, vytvárala dlhé storočia materiálne bohatstvo ako základ jeho rozvoja a živnú pôdu rozkvetu troch kultúr. Popri baníctve tu našli svoje miesto aj vzdelanosť a veda...
Kategórie: Samospráva

Osobnosti Rožňavy

Roznava.sk - 17. jún 2008
Rožňava svojim baníctvom, ktorému tu bola venovaná vždy zvýšená pozornosť a náležitá úcta, vytvárala dlhé storočia materiálne bohatstvo ako základ jeho rozvoja a živnú pôdu rozkvetu troch kultúr. Popri baníctve tu našli svoje miesto aj vzdelanosť a veda...
Kategórie: Samospráva

Technické pamiatky Rožňavy

Roznava.sk - 17. jún 2008
Rožňava sa do priemyselnej histórie Európy zapísala hlavne baníctvom a železiarstvom. Od prelomu nášho letopočtu sa tu na ploche 48 km štvorcových v rudnom poli na severovýchode a severozápade dobývali drahé a farebné kovy a železné rudy...
Kategórie: Samospráva

Technické pamiatky Rožňavy

Roznava.sk - 17. jún 2008
Rožňava sa do priemyselnej histórie Európy zapísala hlavne baníctvom a železiarstvom. Od prelomu nášho letopočtu sa tu na ploche 48 km štvorcových v rudnom poli na severovýchode a severozápade dobývali drahé a farebné kovy a železné rudy...
Kategórie: Samospráva

Pamätihodnosti mesta Rožňava

Roznava.sk - 17. jún 2008
Zo štvorcového námestia sa hviezdicovito na všetky svetové strany rozbiehajú ulice lemované jedno a dvojpodlažnými budovami so záhradami. Najvýstavnejšími ulicami boli terajšia Šafárikova a Čučmianska dlhá...
Kategórie: Samospráva

Pamätihodnosti mesta Rožňava

Roznava.sk - 17. jún 2008
Zo štvorcového námestia sa hviezdicovito na všetky svetové strany rozbiehajú ulice lemované jedno a dvojpodlažnými budovami so záhradami. Najvýstavnejšími ulicami boli terajšia Šafárikova a Čučmianska dlhá...
Kategórie: Samospráva

Rožňavské pestré leto 2008

Roznava.sk - 16. jún 2008
Domka – Združenie saleziánskej mládeže a Saleziáni don Bosca v spolupráci s Laurou – Združením mladých, Sestrami saleziánkami a Mestom Rožňava pripravujú počas letných prázdnin 2008...
Kategórie: Samospráva

Stránky

Facebook Comments Box