Humenne.sk

Subscribe to kanál správ Humenne.sk Humenne.sk
Aktualizácie: pred 10 min 24 s

Výsledky hospodárenia mesta k 31.12.2017

6. február 2018


Čerpanie rozpočtu k 31.12.2017 *.pdf

Kategórie: Samospráva

Návrh viacročného rozpočtu mesta a mestom zriadených organizácií na roky 2018-2020

6. február 2018

Podľa § 9 zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bol zverejnený
Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020 na verejnú diskusiu.


Návrh viacročného rozpočtu mesta na roky 2018 – 2020

Kategórie: Samospráva

Informácia o správnom konaní

6. február 2018
Kategórie: Samospráva

<p>Jednou z hlavných priorít mesta

31. január 2018

Jednou z hlavných priorít mesta Humenné, ako aj strategického dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR), je okrem hospodárskej a enviromentálnej oblasti, aj podpora a rozvoj v sociálnej oblasti. Preto sa mesto Humenné pravidelne zapája do rôznych výziev. V tomto prípade to bolo zapojenie sa do výziev Ministerstva vnútra SR v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, v ktorých bolo úspešné. Na základe toho radnica využila nenávratné finančné príspevky (NFP) na realizáciu niekoľkých projektov na podporu marginalizovaných rómskych komunít (MRK). V súčasnosti ide o Národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít“ a projekt „Občianske poriadkové služby v prostredí MRK na území mesta Humenné“, ktorých cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť a zamestnanosť marginalizovaných komunít Rómov.

Kategórie: Samospráva

<p>Prinášame Vám výsledky XVI. ročníka

23. január 2018

Prinášame Vám výsledky XVI. ročníka Mestskej futsalovej ligy 2017/2018.

Kategórie: Samospráva

<p>Mesto Humenné v posledných rokoch

18. január 2018

Mesto Humenné v posledných rokoch nielen dynamicky rastie, ale zlepšujúca životná úroveň našich obyvateľov má vplyv aj na zvyšujúci sa počet motorových vozidiel. Narastá aj dopyt po parkoviskách, resp. odstavných plochách, kde by si obyvatelia, študenti ale aj návštevníci mesta mohli nechať svoje motorové vozidlá.

Kategórie: Samospráva

<p>Na prahu nového roka oslovuje

10. január 2018

Na prahu nového roka oslovuje Vihorlatské múzeum v Humennom svojich návštevníkov, partnerov a priaznivcov novým nástenným kalendárom prezentujúcim rázovité artefakty kultúrneho dedičstva horného Zemplína v najmalebnejších zátišiach areálu skanzenu Vihorlatského múzea v Humennom.

Kategórie: Samospráva

<p>Humenská radnica pravidelne

9. január 2018

Humenská radnica pravidelne investuje do opráv a rekonštrukcií budov základných či materských škôl. Repas tak už podstúpili ZŠ Hrnčiarska a ZŠ Pugačevova, kde sa získané Nenávratné finančné prostriedky z eurofondov použili na výmenu okien, dverí a podláh, zateplenie stien a stropov, či modernizáciu kúrenia a výmenníkových systémov. Takisto sa opäť prostredníctvom dotácií opravovali telocvične na ZŠ Jána Švermu a ZŠ SNP, kde sa kompletne vymenila palubovka a izolácia, ale vynovilo sa aj pôvodné drevené obloženie stien. Rekonštrukcie sa dočkala aj ZŠ Dargovských hrdinov a ZŠ Kudlovská. Tentokrát však potrebovala pomoc telocvičňa ZŠ Pugačevova, ktorej strecha začala zatekať. Neriešenie tohto problému by spôsobilo škody väčšieho rozsahu, a teda aj väčšie náklady na ich odstránenie. Preto sa radnica rozhodla konať.

Kategórie: Samospráva

<p>Dva dni po Novom roku, našiel bocian

5. január 2018

Dva dni po Novom roku, našiel bocian s uzlíčkom aj humenskú pôrodnicu. Štyridsaťpäť minút po polnoci 2. januára sa mamičke Silvii narodil synček Richard s mierami 3 650 g a 51 cm. V piatok 5.januára bola prvé bábätko za všetkých Humenčanov osobne privítať primátorka mesta Jana Vaľová.

Kategórie: Samospráva

<p>V piatok podvečer dňa 29. decembra

28. december 2017

V piatok podvečer dňa 29. decembra 2017 sa v Mestskom kultúrnom stredisku uskutočnil III. Benefičný koncert mužského speváckeho súboru Rusinija spolu s ich hosťami. Pozvanie na koncert prijala aj primátorka mesta Humenné Jana Vaľová.

Kategórie: Samospráva

<p>[*

27. december 2017

[* http://www.humenne.sk//pics/sekcia01_cis_jpg/­big/Ekumenicky_kon­cert_v_Pravos­lavnom_chrame_sv_Cy­rila_a_Metoda_2017­.jpg 120×80 .(Ekumenický koncert v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda 2017) ] Na 2. sviatok vianočný, v utorok 26. decembra 2017, usporiadala Pravoslávna cirkevná obec v Humennom už XIX. ročník Roždestvenského ekumenického koncertu v Pravoslávnom chráme sv. Cyrila a Metoda. Koncert finančne podporilo aj Mesto Humenné.

Kategórie: Samospráva

<p>V pondelok 18. decembra si

19. december 2017

V pondelok 18. decembra si pripravili učitelia a žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Via Arto vianočný koncert pre svojich priaznivcov v Mestskom kultúrnom stredisku (MsKS). Tentokrát si k spolupráci prizvali aj Súkromné konzervatórium z Košíc.

Kategórie: Samospráva

<p>Hovorí sa, koľko ľudí, toľko chutí.

1. december 2017

Hovorí sa, koľko ľudí, toľko chutí. Kým niektorí ľudia majú radi tradíciu a Vianoce sa im spájajú s jedličkou, borovicou alebo smrekom, ktoré ešte pred pár dňami rástli v lese, iní zas svoju lásku k prírode prezentujú umelým vianočným stromčekom vo svojej obývačke.

Kategórie: Samospráva

<p>Turistické zatraktívnenie poľsko

27. október 2017

Turistické zatraktívnenie poľsko-slovenského pohraničia, to je cieľom projektu „Do Karpát – do inej klímy. Cezhraničná turistická ponuka Jaslo – Humenné“, v rámci ktorého v piatok, 27. októbra 2017, slávnostne otvorila primátorka mesta Humenné, Jana Vaľová, turistickú trasu Nordic walking.

Kategórie: Samospráva

<p>Futbalový klub Humenné organizuje

16. október 2017

Futbalový klub Humenné organizuje XVI. ročník Mestskej futsalovej ligy pod záštitou primátorky mesta, Jany Vaľovej. Prvé kolo začína 26. novembra 2017.

Kategórie: Samospráva

<p>Ani v mesiaci október nezaháľame a

13. október 2017

Ani v mesiaci október nezaháľame a pokračujeme v rekonštrukcii chodníkov v rôznych lokalitách nášho mesta. Tentokrát ide o opravy chodníkov na uliciach Laborecká, Wolkerova, Lesná a pri malej železničnej stanici.

Kategórie: Samospráva

<p>Stretnutia so seniormi v rámci

11. október 2017

Stretnutia so seniormi v rámci Radostnej jesene života pokračovali aj tento týždeň v Dennom centre (DC) na Laboreckej ulici.

Kategórie: Samospráva

Na mestskom cintoríne spília teraz 20 nebezpečných stromov, namiesto nich vysadia nové

6. október 2017

Tento týždeň začal výrub 20 najviac nebezpečných, resp. vyschnutých stromov na mestskom cintoríne, ktoré poškodzujú miesta posledného odpočinku. Namiesto nich vysadia Technické služby (TS) mesta Humenné nové dreviny. Ich riaditeľ Milan Kuruc sľubuje, že všetky práce, vrátane vyčistenia a upratania cintorína, budú hotové ešte pred Pamiatkou zosnulých.

Kategórie: Samospráva

Pozvánky na futbalové zápasy 6. - 8. októbra 2017

5. október 2017

Pozývame Vás na majstrovské zápasy mužov, dorastencov a žiačok FK Humenné, ktoré sa uskutočnia 6. – 8. októbra 2017.

Kategórie: Samospráva

Stránky