StaraLubovna.sk

Subscribe to kanál správ StaraLubovna.sk
Aktualizácie: pred 7 min 19 s

OZNAM o zmene úradných hodín dňa 30.05.2019

29. máj 2019
Z prevádzkových dôvodov sa dňa 30.05.2019 (t.j. štvrtok) stránky na Mestskom úrade nevybavujú. Za pochopenie ďakujeme. Ing. Aleš Solár, v.r. prednosta MsÚ
Kategórie: Samospráva

fffff

22. máj 2019
ss
Kategórie: Samospráva

SKUSKA

22. máj 2019
AAA
Kategórie: Samospráva

Verejná vyhláška - jednoduché pozemkové úpravy

22. máj 2019
Okresný úrad Stará Ľubovňa, Pozemkový a lesný odbor ako správny orgán príslušný podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov nariaďuje konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav
Kategórie: Samospráva

Verejná vyhláška

22. máj 2019
Kategórie: Samospráva

Územný plán obce Hniezdne

10. máj 2019
Kategórie: Samospráva

Stránky