Samospráva

Ambulancia DAPTI Nová Ľubovňa - oznam

Jakubany.sk - 16. marec 2020
Ambulancia DAPTI v Novej Ľubovni prosí svojich pacientov o trpezlivosť a pochopenie pri telefonickom kontakte, nakoľko momentálny nápor telefonátov, oznámení a požiadaviek sa kapacitne nedá zvládnuť bez čakania.
Kategórie: Samospráva

Dôležitý oznam

Jakubany.sk - 16. marec 2020
Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) nariadil povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia zo zahraničia spolu s rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. V záujme zachovania zdravia Vás a Vašich blízkych žiadame občanov o dodržiavanie odporúčaných rád a zvýšenej hygieny. Žiadame občanov o nosenie rúška, šálu alebo šatky na zakrytie úst a nosa!!! Taktiež Vás vyzývame, aby ste sa nezdržiavali v skupinách, do predajní potravín vstupovali po jednom a len v nevyhnutných prípadoch, taktiež vás žiadame aby ste úplne obmedzili kontakt s ostatnými osobami, zostali doma a nevychádzali na ulicu. Pobyt po obci je dovolený len osobám, ktoré dochádzajú za prácou verejnou dopravou. Do autobusu vstupujte so zakrytými ústami a nosom. Potraviny Coop Jednota sú od dnešného dňa zatvorené až do odvolania. Pobočku pošty navštevujte len v nevyhnutných prípadoch a pritom dodržiavajte medzi sebou dostatočnú vzdialenosť. Taktiež oznamujeme, že obecný úrad bude od dnešného dňa až do odvolania pre verejnosť zatvorený. Súrne žiadosti vybavíte telefonicky alebo emailom. Obec žiada aj naďalej o nahlasovanie sa občanov, ktorí prišli do obce zo zahraničia. Dôrazne upozorňujeme všetkých občanov, ktorú sú povinní dodržiavať karanténu, aby neopúšťali svoje domy, nakoľko za porušenie hrozí pokuta vo výške 1659,00 € !!!
Kategórie: Samospráva

Dôležitý oznam

Jakubany.sk - 14. marec 2020
Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) nariadil dňa 13. marca 2020 od 07:00 hod. povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Osoby vracajúce sa zo zahraničia budú v karanténe spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Každý, kto sa bude vracať zo zahraničia, má kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý ho informuje o ďalšom postupe. Taktiež obec žiada všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia - z akejkoľvek krajiny, aby svoj príchod do obce nahlásili emailom (jakubany@jakubany.sk) alebo telefonicky p. starostovi 0918 803 663 alebo 0903 563 051 - aj sms). Tento zoznam nebude nikde zverejňovaný. Farský úrad v Jakubanoch pripomína verejnosti, že sväté omše sa v našom chráme až do 23. 03. 2020 verejne sláviť nebudú. Riaditeľstvo ZŠ s MŠ Jakubany oznamuje rodičom a žiakom, že od pondelka 16.03.2020 až do piatku 27.03.2020 vrátane prerušuje výchovno-vzdelávací proces a prevádzku v ZŠ s MŠ v Jakubanoch. Žiadame rodičov, aby si svoje deti ustrážili doma. Slovenská pošta, prevádzka Jakubany žiada občanov, aby zvážili návštevu pošty len v nevyhnutnom prípade. Ak to nie je možné, je potrebné aby ste do pobočky vstupovali jednotlivo a postupne, udržiavali si odstup voči ostatným zákazníkom a zamestnancom, zakrývali si tvár pri kašľaní a kýchaní a taktiež rešpektujte ostatné pokyny zamestnancov. To isté je potrebné dodržať aj pri nákupe potravín v COOP Jednota (ako aj ostatných súkr. prevádzkach potravín). V rámci preventívnych opatrení Vám ďalej oznamujeme, že Obecný úrad v Jakubanoch bude od 16. 03. 2020 (t.j. pondelok) až do odvolania pre verejnosť ZATVORENÝ. Žiadosti môžete vybaviť telefonicky alebo zaslaním emailu. V záujme zachovania zdravia Vás a Vašich blízkych žiadame občanov o dodržiavanie odporúčaných rád a zvýšenej hygieny. Ak je to možné noste rúško, šál alebo šatku na zakrytie úst a nosa. Žiadame, aby ste boli zodpovední a disciplinovaní. Ďakujeme za pochopenie.
Kategórie: Samospráva

Úrad verejného zdravotníctva SR - opatrenia (karanténa)

Jakubany.sk - 14. marec 2020
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky ako príslušný orgán nariaďuje nasledovné...
Kategórie: Samospráva

<p>Opatrenia mesta Humenné v súvislosti

Humenne.sk - 13. marec 2020

Opatrenia mesta Humenné v súvislosti s ochorením COVID-19 (koronavírus) s nadobudnutím platnosti od 13. marca, resp. 16. marca.

Kategórie: Samospráva

Povinná domáca karanténa 14 dní pre všetkých, ktorí sa vracajú zo zahraničia - Verejná vyhláška

Jakubany.sk - 13. marec 2020
Ústredný krízový štáb SR v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) nariadil dňa 13. marca 2020 od 07:00 hod. povinnú 14-dňovú karanténu pre všetkých občanov, ktorí sa vrátia zo zahraničia. Osoby vracajúce sa zo zahraničia budú v karanténe spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi, s ktorými žijú v spoločnej domácnosti. Každý, kto sa bude vracať zo zahraničia, má kontaktovať svojho všeobecného lekára, ktorý ho informuje o ďalšom postupe. Za nerešpektovanie nariadenia môže byť občanovi uložená pokuta do výšky 1 650,00 €. Viď príloha
Kategórie: Samospráva

Obecný úrad - OZNAM

Jakubany.sk - 13. marec 2020
V rámci preventívnych opatrení Vám oznamujeme, že Obecný úrad v Jakubanoch bude dnešným dňom, t.j. 13. 03. 2020 až do odvolania pre verejnosť ZATVORENÝ. Žiadosti môžete vybaviť telefonicky alebo zaslaním emailu na jakubany@jakubany.sk Taktiež žiadame všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia - z akejkoľvek krajiny, aby svoj príchod do obce nahlásili emailom (jakubany@jakubany.sk) alebo telefonicky. Ďakujeme za pochopenie.
Kategórie: Samospráva

Sobáše v Novom Meste iba v zákonnom stanovenom počte

Banm.sk - 13. marec 2020
V zmysle zavádzania preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu a ochorenia COVID – 19 na území Slovenskej republiky oznamujeme občanom, že a...
Kategórie: Samospráva

Ihriskám, športoviskám a miestam so zvýšeným výskytom ľudí sa vyhýbajte

Banm.sk - 13. marec 2020
Zvážte v tomto období nutnosť návštevy ihrísk, športovísk a verejných priestorov so zvýšeným výskytom ľudí – radšej sa im vyhýbajte. Pohyb detí na...
Kategórie: Samospráva

<p>Na Ševčenkovej ulici, od pešej zóny

Humenne.sk - 12. marec 2020

Na Ševčenkovej ulici, od pešej zóny po križovatku ulíc Ševčenkova – Sokolovská, sa v týchto dňoch začalo s rekonštrukciou chodníka, ktorý bude súčasťou plánovaných cyklotrás v našom meste.

Kategórie: Samospráva

ZŠ s MŠ Jakubany - oznam

Jakubany.sk - 12. marec 2020
Riaditeľstvo základnej školy s materskou školou v Jakubanoch prijalo hygienické a preventívne opatrenia k zamedzeniu šírenia koronavírusu COVID-19. Viď príloha.
Kategórie: Samospráva

Vyhlásenie Mimoriadnej situácie na území celého Slovenska

Jakubany.sk - 12. marec 2020
Pre koronavírus je odo dňa 12. marca 2020 (dnes) od 06:00 hod. vyhlásená mimoriadna situácia na celom území Slovenska.
Kategórie: Samospráva

Stránky

Facebook Comments Box