Samospráva

<p>Poskytovanie poštových služieb,

Humenne.sk - 19. marec 2020

Poskytovanie poštových služieb, obmedzenia návštev a predĺženie úložnej doby zásielok

Kategórie: Samospráva

Občania, ktorí sa vrátili od 13. marca zo zahraničia, musia zostať 14 dní v karanténe. Platí to aj pre ľudí z ich spoločnej domácnosti

Banm.sk - 19. marec 2020
Úrad verejného zdravotníctva SR z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR v súvislosti s ochorením COVID-19 nariaďuje nasledovné: Iz...
Kategórie: Samospráva

Predĺžené uzavretie škôl a škôlok o 14 dní: o OČR musíte požiadať nanovo

Banm.sk - 19. marec 2020
Sociálna poisťovňa upozorňuje rodičov na nevyhnutnosť podania novej žiadosti o ošetrovné, ak ho chcú poberať aj za obdobie nasledujúcich 14 dní, po...
Kategórie: Samospráva

Nové odporúčania a rady - koronavírus COVID-19

Jakubany.sk - 18. marec 2020
10 odporúčaní ak máte podozrenie na koronavírus, čo robiť ak ste chorí, ako pomôcť sebe a ostatným a pokyny pre ľudí s vyšším rizikom nakazenia.
Kategórie: Samospráva

OZNAM

Jakubany.sk - 18. marec 2020
Obec Jakubany ZAKAZUJE vypaľovanie suchej trávy, konárov a vrbiny v celom katastrálnom území obce !!!
Kategórie: Samospráva

Rúško nie je hanba! Nosme ich a chráňme seba aj svoje okolie

Jakubany.sk - 18. marec 2020
Dôrazne žiadame občanov, aby ochranu úst a nosa - RÚŠKO, ŠÁL alebo ŠATKU používali v čo najväčšej miere na verejných priestranstvách, pri vstupe do prevádzok potravín, pošty a iných. Ochránime tým nie len seba ale aj ostatných okolo nás.
Kategórie: Samospráva

Slovenská pošta - Vyplácanie sociálnych dávok v období od 18. - 27. marca 2020

Jakubany.sk - 18. marec 2020
Od 18. do 27. marca 2020, teda spolu 10 dní, bude Slovenská pošta vyplácať sociálne dávky obyvateľom obcí a miest do vlastných rúk na pobočkách alebo priamo na adresu. Vyzývame obyvateľov aby zodpovedne dodržiavali opatrenia pri preberaní sociálnych dávok.
Kategórie: Samospráva

Slovenská pošta - Oznam

Jakubany.sk - 17. marec 2020
V záujme ochrany zdravia Vás aj zamestnancov pošty sa ZAKAZUJE vstup do priestorov pošty bez použitia ochranného rúška, prípadne šálu alebo šatky na zakrytie nosa a úst. Občanov, ktorí sú v karanténe žiadame, aby na svojej poštovej schránke alebo bránke čitateľne túto skutočnosť uviedli a upozornili na to doručovateľa. Ak ste v karanténe nepreberajte zásielky, zásielka vás počká na pošte, odberné lehoty sa vzhľadom na danú situáciu predlžujú.
Kategórie: Samospráva

webová stránka - www.korona.gov.sk

Jakubany.sk - 17. marec 2020
Vláda SR vytvorila novú webovú stránku www.korona.gov.sk, na ktorej prehľadne získate dôležité informácie
Kategórie: Samospráva

Bezplatný zber elektroodpadu priamo z bydliska je pozastavený

Banm.sk - 17. marec 2020
Informujeme všetkých občanov, ktorí majú záujem o využitie bezplatného zberu elektroodpadu priamo z adresy bydliska, že túto službu dočasne pozasta...
Kategórie: Samospráva

Stredisko údržby zelene prerušilo odoberanie biologicko-rozložiteľného odpadu

Banm.sk - 17. marec 2020
Dôležitá informácia: Stredisko údržby zelene EKO-podniku VPS je z dôvodu prevencie až do odvolania uzavreté a neodoberá od obyvateľov Bratislavy-No...
Kategórie: Samospráva

<p>Z dôvodu obmedzenia voľného pohybu

Humenne.sk - 16. marec 2020

Z dôvodu obmedzenia voľného pohybu osôb a zaistenia bezpečnosti a ochrany majetku v budove „Internát“ na Ulici 26.novembra č. 1 bude až do odvolania uzamknutá.

Kategórie: Samospráva

Ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu - priestory v budove Domu Kultúry

StaraLubovna.sk - 16. marec 2020
Mesto Stará Ľubovňa v zastúpení primátorom PhDr. Ľubošom Tomkom v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva - vyhlasuje ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu - prenájom nebytových priestorov.
Ponúkané priestory sa nachádzajú na I. NP Domu Kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, Stará Ľubovňa (v súčasnosti zasadacia miestnosť a kuchynka).
Objekt a priestory sú kompletne zrekonštruované (nová fasáda so zateplením, nové okná, nové maľby, nové sociálne zariadenia (WC).

Výmera ponúkaného priestoru:
Predajná plocha: 78,00 m2
Ostatná plocha: 58,57 m2

Telefónny kontakt: +421 911 624 834 (Mgr. Štefan Žid)
Kategórie: Samospráva

BUS Karpaty - oznam

Jakubany.sk - 16. marec 2020
PSK nariadil mimoriadnu zmenu cestovných poriadkov verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na prímestských autobusových linkách. Zároveň týmto spoločnosť BUS KARPATY oznamuje, že z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie budú všetky spoje na pravidelných prímestských linkách premávať od 15.03.2020 do 27.03.2020 ako v dňoch školských prázdnin.
Kategórie: Samospráva

ÚVZ SR - opatrenia 16.03.2020

Jakubany.sk - 16. marec 2020
Úrad verejného zdravotníctva SR s účinnosťou od 16.3.2020 na obdobie 14 dní uzatvára všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem predajní potravín, lekární, predajní drogérie, čerpacích staníc, predajní novín...
Kategórie: Samospráva

ZŠ s MŠ Jakubany - oznam

Jakubany.sk - 16. marec 2020
ZŠ s MŠ v Jakubanoch oznamuje rodičom a žiakov školy, aby pozorne sledovali oznamy na webovej stránke školy i odkazy na Edupage, kde budú elektronicky pravidelne počas prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu zasielané úlohy pre žiakov.
Kategórie: Samospráva

<p>TESCO SLOVENSKO: Aj Vy môžete pomôcť

Humenne.sk - 16. marec 2020

TESCO SLOVENSKO: Aj Vy môžete pomôcť! Pomôžte nám zabezpečiť jedlo pre všetkých. Prijímame dočasných kolegov: pokladníkov, dokladačov v obchode či vodičov.

Kategórie: Samospráva

Stránky