Samospráva

Vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu z obce

Jakubany.sk - 26. marec 2020
Dňa 30. 03. 2020 (t.j. pondelok) sa v našej obci uskutoční vývoz nebezpečného a veľkoobjemového odpadu. Prosíme všetkých obyvateľov obce, aby v termíne od dnes (t.j. štvrtok) do 28. 03. (t.j. sobota) všetok veľkoobjemový a nebezpečný odpad priviezli na Zberný dvor, aby nedochádzalo k jeho roznášaniu po obci. Zberný dvor je otvorený od 8 do 17hodiny.
Kategórie: Samospráva

Obnova atletickej trate pri ZŠ Levočská

StaraLubovna.sk - 26. marec 2020
Cieľom projektu je je obnova existujúcej atletickej trate v areáli ZŠ Levočská. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bola podaná dňa 11.112019 v rámci Výzvy MAS vyhlásenej dňa 12.07.2019 Miestnou akčnou skupinou ĽUBOVNIANSKO.
Kategórie: Samospráva

Urbárska spoločnosť obce Jakubany, pozem.spol. - oznam

Jakubany.sk - 26. marec 2020
Správna rada Urbárskej spoločnosti obce Jakubany, pozemkové spoločenstvo na svojom mimoriadnom zasadnutí dňa 25.03.2020 z dôvodu mimoriadnych opatrení prijatých Úradom vlády SR, Ústredným krízovým štábom SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, platných na celom území SR a preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu, prijala Uznesenie o ZRUŠENÍ Zhromaždenia podielníkov Urbárskej spoločnosti, ktoré sa malo konať 29.03.2020 (t.j. nedeľa) o 14:00 hod. a teda zhromaždenie sa z dôvodu týchto opatrení v nedeľu NEUSKUTOČNÍ!
Kategórie: Samospráva

Aktuálne informácie - zhrnutie

Jakubany.sk - 25. marec 2020
Nové opatrenia vlády Slovenskej republiky a zhrnutie k 25. 03. 2020
Kategórie: Samospráva

Gréckokatolícky farský úrad Jakubany - OZNAM

Jakubany.sk - 25. marec 2020
Verejné bohoslužby sa na Slovensku nebudú sláviť až do konca marca. Rozhodnutie prijaté Konferenciou biskupov Slovenska kvôli šíreniu koronavírusu COVID-19 sa predlžuje do 31. marca 2020.
Kategórie: Samospráva

Nové opatrenia Vlády SR (zo dňa 24.03.2020 )

Jakubany.sk - 25. marec 2020
Aktuálne informácie o ochorení koronavírus COVID-19 a nové opatrenieo vlády Slovenskej republiky. Viď príloha
Kategórie: Samospráva

ZŠ s MŠ Jakubany - oznam

Jakubany.sk - 25. marec 2020
Od pondelka 30. 03. 2020 až do odvolania sa z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu v súvislosti s rizikom šírenia koronavírusu COVID-19 na celom území Slovenskej republiky prerušuje výchovno-vzdelávací proces a prevádzka v Základnej škole s materskou školou v Jakubanoch. Prevádzka materskej školy, školskej jedálne a školského klubu detí bude v uvedenom čase tiež prerušená.
Kategórie: Samospráva

Oznámenie o prerokovaní návrhu Zadania Územného plánu zóny Zátišie - Hattalova

Banm.sk - 25. marec 2020
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, ako príslušný orgán územného plánovania, v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení podľa § 4 o...
Kategórie: Samospráva

Poplatok za detské jasle nebude rodičom od 10.marca až do odvolania účtovaný

Banm.sk - 25. marec 2020
Vážení rodičia, Mestská časť Bratislava-Nové Mesto vzhľadom na opatrenia proti šíreniu koronavírusu pristúpila od 10. marca 2020 k zatvoreniu prevá...
Kategórie: Samospráva

Nezabudnite! Oddnes je nosenie rúška na verejnosti povinné

Banm.sk - 25. marec 2020
Slováci môžu byť v nosení rúšok vzorom pre Európu! Posledné dni sú toho dôkazom. Od dnešného dňa je nosenie tohto ochranného prvku na verejnosti na...
Kategórie: Samospráva

<p>Od 30. marca je vyučovanie prerušené

Humenne.sk - 24. marec 2020

Od 30. marca je vyučovanie prerušené do odvolania…

Kategórie: Samospráva

<p>Terénni sociálni pracovníci (TSP)

Humenne.sk - 24. marec 2020

Terénni sociálni pracovníci (TSP) Humenné sa v pondelok 23. marca zamerali na osoby vo vyššom veku.

Kategórie: Samospráva

AKTUÁLNE! Školy zostávajú zatvorené, zápisy prvákov sa posúvajú, písomné maturity sa rušia

Banm.sk - 24. marec 2020
AKTUÁLNE! Ústredný krízový štáb a ministerstvo školstva dnes 24. marca prijali nové opatrenia, ktoré sa týkajú škôl a škôlok na najbližšie obdobie:...
Kategórie: Samospráva

Ste chronický pacient? Požiadajte lekára o predpis liekov na dlhšie obdobie

Banm.sk - 24. marec 2020
Slovenská lekárnická komora vydala pre pacientov usmernenie pre výdaj užívaných liekov, ktorým chce predísť častým návštevám lekárni. Ako postupova...
Kategórie: Samospráva

Obecný úrad - OZNAM

Jakubany.sk - 23. marec 2020
V rámci preventívnych opatrení je Obecný úrad v Jakubanoch odo dňa 13. 03. 2020 až do odvolania pre verejnosť ZATVORENÝ. Žiadosti môžete vybaviť telefonicky alebo zaslaním emailu na jakubany@jakubany.sk ale osobitne pre zvolené oddelenie (viď Kontakty) Upozorňujeme občanov, že dane a poplatky si môžu občania v tomto období uhradiť bezhotovostne. Údaje k uskutočneniu platby cez internet banking si môžu vyžiadať e-mailom na dane@jakubany.sk alebo telefonicky na 052/4283653 Termín na úhradu daní a poplatkov sa predlžuje až do konca mesiaca máj.
Kategórie: Samospráva

<p>Prioritou sú seniori a najviac

Humenne.sk - 23. marec 2020

Prioritou sú seniori a najviac ohrozené skupiny obyvateľstva.

Kategórie: Samospráva

Stránky